Patrik Qvist (Born 1968)

Qvist, Patrik f.1968. Utbildad arkitekt i USA. Bosatt i Sverige. Arbetar med skjulprojektet Uncertain rooms, sponsrat av Konstnärsnämnden. Refererar till författare, musiker och filosofer. Genom utforskandet av olika tekniker har Patrik Qvist funnit en egen linje.

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
256. Patrik Qvist, "Transmission lean-to".
Hammer price 
32 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
433. Patrik Qvist, "For all seasons-drive-by view".
Hammer price 
46 000 SEK
Estimate 
20 000 - 30 000 SEK
379. Patrik Qvist, "For all Seasons, Drive-by View".
Hammer price 
7 500 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>