Saara Ekström (Born 1965)

Saara Ekström, finländsk bildkonstnär född i Åbo. Hon studerade vid Västra Nylands folkhögskola, Åbo ritskola samt Northern Arizona University. Ekströms konstnärskap präglas av en experimentalitet med olika material och tekniker och finner inspiration i religiösa symboler och motsatsförhållanden.

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
254. Saara Ekström, "IF INSIDE IS LET IN (THE HAGUE)".
Hammer price 
2 700 EUR
Estimate 
2 800 - 3 200 EUR