Johan Jacob Eisenblatter (1732-1813)

Johan Jacob Eisenbletter kom troligen som snickargesäll från Danzig till Stockholm på 1750-talet. Till en början var han verksam som modellsnickare vid fortifikationen. Trots att han levde en bit in på 1800-talet är endast signerade rokokomöbler kända. Hans uppövade formkänsla såsom ritare och modellör avtecknar sig i de elegant och skickligt utförda möblerna. Hans kända produktion är förhållandevis liten och av hög kvalitet.

Sold previously on Bukowskis Online
See all >>