Thea Ekström (1920-1988)

Thea Margit Ekström var en svensk bildkonstnär och musiker född i Stockholm. Hon studerade vid Konstakademin för Oscar Reutersvärd men var huvudsakligen självlärd. Hon arbetade med tecken och skapade verk inspirerade av kinesiska tuschmålningar, egyptiska hieroglyfer och konströrelser som surrealism och imaginism.

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
498. Thea Ekström, Utan titel.
Hammer price 
6 800 SEK
Estimate 
4 000 - 6 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>