Emma Ekwall (1838-1925)

Som elev vid Konstakademien var hon den första kvinnliga konstnären, som belönades med medalj.
Han blev efterfrågad som barnporträttör och skildrare av hemmets värld. På äldre dagar målade hon särskilt blomsterstilleben.
Representerad i Göteborgs Konstmuseum.

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
881. Emma Ekwall, Daydreaming.
Hammer price 
16 000 SEK
Estimate 
15 000 - 18 000 SEK
455. Emma Ekwall, Still life with flowers.
Hammer price 
8 500 SEK
Estimate 
10 000 - 15 000 SEK
406. Emma Ekwall, Afternoon tea.
Hammer price 
36 000 SEK
Estimate 
40 000 - 50 000 SEK
702. Emma Ekwall, Girl with kitten.
Hammer price 
30 000 SEK
Estimate 
30 000 - 40 000 SEK
14. Emma Ekwall, Interior with lace-making girl.
Hammer price 
34 000 SEK
Estimate 
30 000 - 40 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>