Nils Kreuger (1858-1930)

Nils Kreuger var en svensk bildkonstnär född i Kalmar. Han studerade vid Konstakademin, och i Paris där han senare förenade sig med de svenska konstnärskolonierna i Montparnasse och Grez. Tillbaka i Sverige anslöt han sig till ”Opponenterna” där bland annat Richard Bergh och Ernst Josephsson ingick. Han var senare med och bildade Varbergsskolan med Richard Bergh och Karl Nordström. Kreuger inspirerades av Paul Gauguins måleri och det svenska landskapet kring Varberg. Under inflytande av de franska neoimpressionisterna började Kreuger måla pointillistiskt. Målat socialt verklighetsnära motiv från Paris och dess omgivningar. Efter återkomsten till Sverige blir Kreugers färgskala mer dämpad men bröts under sommarvistelserna på Öland av ljusare toner. Med skissblocket i handen vandrade han på Alvaret och fångade detta speciella landskap med sina betande kor och hästar samt stadsmotiv från Stockholm.
Rikligt representerad på svenska museer samt i övriga nordiska länder.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>