Kristian Krokfors (Born 1952)

Kristian Krokfors föddes i Finland 1952. Drygt 20 år gammal påbörjade han sin utbildning vid konstindustriella högskolan i Helsingfors, för att 1974 flytta till England och studera i Leicester. Under det sena 80-talet arbetade Krokfors ett antal år i New York, för att därefter återvända till Helsingfors. På auktion förekommer främst Krokfors grafik, med stiliserade motiv av trädgårdar och hus.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>

On Bukowskis Online right nowSee all >>

Sold previously on Bukowskis OnlineSee all >>