Empire (1810-1840)

Empiren pågick ungefär mellan åren 1810-1840 och är främst att betrakta som en inredningsstil. Stilen karakteriseras av prakt och ståt och kallas ibland kejserlig. Den franska empiren förknippas oftast med Napoleon Bonaparte av Frankrike som var förtjust i det antika Rom och dess attribut. Egyptiserande inslag med sfinxer, palmetter, örnar, gripar och maskaroner var vanliga som dekorelement. Det vanligaste träslaget var mahogny och brännförgyllningar var populära. Chiffonjén var en modemöbel under empiren och sittmöbler kläddes i lysande starka färger. Tiden 1830-1840 brukar benämnas senempire och var mer borgerlig. I Tyskland och Österrike kallades stilen biedermeier och kännetecknas av möbler med mjukare linjer i materialet björk. Till Sverige kom empiren med Jean Baptiste Bernadotte (kung Karl XIV Johan) och kallades sedermera ”Karl Johan”. Det svenska stiluttrycket var något lättare och mindre majestätiskt.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>

On Bukowskis Online right nowSee all >>