Karl Nordström (1855-1923)

Karl Nordström var en svensk bildkonstnär född på Tjörn. Han studerade vid Principskolan på Konstakademien i Stockholm och på resor till Frankrike och Belgien. I Frankrike tog han intryck av impressionismen och Barbizonskolan och bosatte sig en tid i Grèz-sur-Loing där många skandinaviska och amerikanska konstnärer höll till. Med sina vänner Richard Bergh och Nils Kreuger, som Nordström lärde känna på Konstakademien, var han med och startade Konstnärsförbundet och blev sedermera dess ledare. Nordström var verksam på förbundets konstskola där bland andra konstnären Tor Bjurström var elev. De tre bildade sedermera Varbergsskolan som hämtade inspiration från syntetismen. Nordströms konst präglas av en monumentalitet, hans huvudsakliga motiv var landskap och stadsskildringar och utgör exempel på det nationalromantiska måleriet vid 1800-talets slut. Först påverkad av den franska impressionismens färger blev han så småningom mer nordiskt kärv i sitt färgval och utförde främst landskapsmålningar, ofta med monumental prägel.
Representerad på Nationalmuseum i Stockholm, på Göteborgs och Malmö konstmuseer samt i Oslo och Köpenhamn.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>