STURE JOHANNESSON, grafiska blad, affischer, 2 st, "För Sverige i tiden", sign och dat 1974, numr 98/100 samt 100/100.

Paragraf i hologram. Bladstorlek 59,5x78,5. Oramade.

Politisk konst är en benämning för den typ av konst som ifrågasätter sin samtids politiska förhållanden. Begreppet är inte tidsbestämt men etableras som en konstform vid slutet av 1960-talet. Sextiotalets konstnärliga experimentlusta och avantgardism övergick under 1970-talet till det mer politiskt radikala. En reaktion på världens orättvisor i allmänhet och kring medborgarrättsrörelsen och Vietnamkriget i synnerhet. Konsten förde fram budskap om mänsklig rättvisa och frihet. Affischerna berättar ofta om politiska demonstrationer och kvinnokampen. Kända konstnärer för tiden var Kjartan Slettemark, Channa Bankier, Karin Frostenson och Carl Johan De Geer. Affischerna ansågs vara en demokratisk budbärare som nådde ut till en stor publik. "Att göra tillsammans" och "att göra själv" var nyckelord i tiden. Idag är konstnärer "aktivister" och använder sina verktyg för att protestera mot globalisering, förorening av vår miljö och förespråkar politiska och sociala reformer på en lokal eller en global skala.

Condition report

Obetydligt slitage.

Droit de suite
Yes

What will the transport cost?

Available transport alternatives:

  Customs duty may be charged for delivery to countries outside the EU.

  There are no transport alternatives for your given address, please contact specialdelivery@bukowskis.com for assistance.
  Here you can easily find prices for transports within Sweden and Finland. Direct to your home, to agents in your area or to one of our other offices.

  All items sent from Bukowskis are fully insured and carefully inserted in discreet packaging to protect your unique item. Please note, when making payment via Klarna, that the address for home delivery must be the same as your invoicing address.

  How do I book transport?

  After winning an auction, order your transport on My Pages

  When will my item be delivered?

  Your order will be prepared within 1-2 days after the transport is paid. You will receive a message when your item is on its way.

  Deviations may occur.

  Contact customer service

  Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.
  Telephone hour: mon-fri 9 am –5 pm
  +46 8-614 08 00
  Send a message

  Auction closed:
  CET

  If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation.
  We have the highest final prices in Scandinavia.

  Contact


  The auction is closed.