Ny utställning: ”Modernt före Moderna”

Kandinsky nyhet

Bukowskis Önskeutställning:
MODERNT FÖRE MODERNA
27 september – 1 oktober 2013

Wassily Kandinsky, Jean Tinguely, Paul Klee, Pablo Picasso, Fernand Léger, Max Ernst, Cy Twombly och Andy Warhol. Alla dessa namn klingar välbekant och associeras till 1900-talets omvälvande utveckling inom konstens område. Under 1900-talets första hälft upplevde modernismen sin storhetstid i Europa innan efterkrigstiden förflyttade fokus till USA och New York.

De banbrytande internationella strömningarna och tendenserna kom den svenska konstälskande publiken till del tack vare en handfull visionära gallerister vars enastående utställningar under efterkrigstiden ännu i våra dagar lämnat bestående spår. Ett flertal av de högintressanta konstverk som ställdes ut av Svensk-Franska konstgalleriet, Konstsalongen Samlaren, Galerie Bleue, Gummesons och Galerie Pierre, för att nämna några, hänger på hedersplats på Moderna Museet och andra framstående museer och institutioner världen över.

Detta till trots är det alltför få konstintresserade idag som känner till dessa gallerier och eldsjälarna bakom (Gösta Olsson, Agnes Widlund, Pierre Lundholm samt Eva Burén m. fl.) Gallerier och gallerister som i mångt och mycket kom att introducera det internationella avantgardet i Sverige riskerar i förlängningen att reduceras till provenienser i auktionskataloger eller fotnoter i böcker.

För att råda bot på detta arrangerar Bukowskis utställningen ”Modernt före Moderna”. Utställningen som öppnar den 27 september 2013 vill lyfta fram dessa galleriers pionjärinsats inom utställningsområdet. Utställningens urval baseras på utvalda inlånade nyckelverk som presenterades för den svenska publiken under perioden 1910-1970.

Utställningen cureras gemensamt av Anna-Stina Malmborg (en av Sveriges främsta konstsamlare och ivrare av samtidskonst, med många egna minnen och erfarenheter från denna viktiga period) och Anders Wahlgren (konsthistoriker, författare och filmare, känd för att bl. a. ha curerat ”Den stora färgskrällen” på Liljevalchs Konsthall, regisserat filmen ”Vasa 1628” samt curerat succé-utställningen ”Strindberg på Bukowskis”).

Utställningen kommer att omfatta 20 – 30 toppverk inlånade från privatsamlingar vilka även kommer att presenteras i den katalog som publiceras av Bukowskis.

För mer information: kontakta Paulina Sokolow