Antony Bergh (Född 1990)

Antony Bergh, svensk konstnär, videokonstnär etc., delvis med svenskt ursprung. Studier vid teoretiska lärosäten. Arbetar främst med konceptkonst och mer eller mindre happening-artad konst. Ett av Antony Bergs många konstprojekt var NAP, Nearly A Pyramid i samband med det större konstprojektet Satans Demokrati och utforskandet av det territoriella. Berghs ifrågasättanden framgår främst genom det sätt på vilket hen stör, engagerar och ifrågasätter det moderna samhällets etiska och ideologiska inrättningar, hierarkier, genom att betona dess struktur som en felaktig föreställning.