Kan inte nå servern

Maria Lindberg (Född 1958)

Lindberg, Maria f. 1958, svensk målare och tecknare. Hon är mest känd för sina precisa och tvetydiga bilder, som innehåller fragment av till synes alldagliga situationer och oväntade tolkningar av språkliga uttryck. Hennes observationer ur vardagslivet placerar ofta det perifera i centrum. Precis som hon fokuserar det till synes ovidkommande i dessa arbeten, sker hennes aktiviteter och iscensatta situationer i skymundan. Språket utgör, tillammans med humorn, en självklar del i Maria Lindbergs konst. Med precision och träffsäkerhet använder hon uttryck och talesätt som tillför verken ytterligare en dimension, som gör att betraktaren själv får lägga pusslet.

Urval av tidigare sålt på Bukowskis
373. Maria Lindberg, "Baccab".
Klubbat pris 
6 000 SEK
Utropspris 
5 000 - 6 000 SEK
439. Maria Lindberg, Utan titel.
Klubbat pris 
6 000 SEK
Utropspris 
6 000 - 8 000 SEK
575. Maria Lindberg, "TWO HAPPY DRUNKS".
Klubbat pris 
4 000 SEK
Utropspris 
2 000 - 4 000 SEK
389. Maria Lindberg, Utan titel.
Klubbat pris 
10 000 SEK
Utropspris 
18 000 - 20 000 SEK
8. Maria Lindberg, "Baccab".
Klubbat pris 
7 000 SEK
Utropspris 
4 000 - 5 000 SEK
156. Maria Lindberg, "Ankor".
Klubbat pris 
4 500 SEK
Utropspris 
6 000 - 8 000 SEK
Tidigare sålt på Bukowskis Online
Se alla >>