Kan inte nå servern

Karin Granqvist (Född 1965)

Granqvist, Karin f. 1965. Svensk målare. Utbildad vid Gerlesborgsskolan, Hovedskous målarskola och Konsthögskolan i Umeå. Hon är en bland flera yngre Norrlandskonstnärer som t.ex. Cecilia Sikström, Max Book och Karin Mamma Andersson, som idag finns bland landets mest uppmärksammade samtida konstnärer. Karin Granqvist målar aldrig föreställande och hon målar aldrig över någonting utan lägger endast till. Detta innebär att ingenting kan ändras, som kan äventyra målningens expressivitet. Hennes förmåga uppmärksammades tidigt och hon har därför tilldelats många av de främsta konstnärsstipendierna.

Tidigare sålt på Bukowskis Online
Se alla >>