Fritz Kärfve (1880-1967)

Fritz Kärfve var en svensk bildkonstnär född i Malmö. Vid 14 års ålder började han utbilda sig till dekorationsmålare under Edmond Stoltz. Han studerade även vid Tekniska skolan och vid Konstnärsförbundets skola i Stockholm för Richard Bergh. Under sina år i Stockholm fick han många konstnärsvänner, bland annat Ivar Arosenius, Gerhard Henning och Anders Zorn. Kärfve vistades även en tid i Paris och studerade vid Académi Colarossi för Emile Renan och Christian Krogh. Kärfve är främst känd för sina porträtt, ibland grupporträtt, samt hamnbilder och interiörer.