Kan inte nå servern

Köp & sälj

Att köpa på slagauktion

Det finns fyra sätt att delta i en auktion:


Bjuda i salen - Om du har möjlighet att närvara vid auktionen, kan du bjuda personligen. Först måste du registrera dig för en budspade, antingen i förväg eller under pågående auktion. En godkänd registrering ger dig ett budnummer och åtta dagars kredit. Du kan även välja att betala med bank- eller kreditkort direkt efter köpet.


Inropsuppdrag - Om du inte kan närvara personligen så kan vi bjuda för din räkning. Kundtjänst, som handhar inropsuppdragen, behandlar dessa konfidentiellt och strävar efter att ropa in föremålet till lägsta möjliga pris. Som högst bjuder kundtjänst upp till ditt maxbud. Har uppdraget lett till köp underrättar vi dig efter auktionen. Inropsuppdrag på Bukowskis är kostnadsfria.

Inropsuppdragsblankett
Svenska
Engelska


Telefonbudgivning - Budgivning sker via telefonsamtal direkt med kundtjänst som bjuder åt dig. För att bli kontaktad via telefon måste ansökan göras före kl 20.00 dagen innan föremålet klubbas.


Budgivning online - Det går också att bjuda online, i realtid, under pågående auktion. För att kunna vara med och bjuda på detta sätt krävs att du registrerat dig. Läs gärna våra köpvillkor innan budgivning vid varje auktion.


Var god notera: Om du avser att bjuda för ett belopp som överstiger 3 miljoner kronor kan ett specialgodkännande via bankreferens krävas. Mejla validation@bukowskis.com för att bli godkänd på denna budnivå.