Köp & sälj

Maxbud och automatiska budbetjänten online

Ofta startar budgivningen på allvar under de sista minuterna av en auktion. Om du då tidigare har lagt ett maxbud behöver du inte oroa dig för att bli överbjuden upp till den summan du kan tänka dig att bjuda. Budbetjänten kommer aldrig att lägga ett högre bud än nödvändigt eller mer än ditt maxbud.

Så här fungerar det:

  • Skriv in den högsta summan du är villig att bjuda. Om du lägger ett högre bud än nästa steg i budstegen aktiveras budbetjänten automatiskt.

  • Så länge du inte blir överbjuden av en annan budgivare läggs inga nya bud åt dig enligt budstegen.

  • Om ditt maxbud skulle bli överbjudet blir du direkt meddelad via e-post. Du kan då välja att lägga ett nytt bud.

  • Om två budgivare lägger samma maxbud vinner den budgivare vars bud registrerades först.

  • Om ditt maxbud är samma som, eller lägre än acceptpriset på en auktion kommer ditt maxbud att visas direkt. Detta eftersom att du bjuder emot ett acceptpris. Tänk på att ditt bud måste nå upp till acceptpris för att bli ett vinnande bud.

  • Ett maxbud kan sänkas under auktionens gång. Vill du sänka maxbudet till det lägsta möjliga kan detta göras till nästa steg i budstegen. Aktuellt bud kommer inte justeras.