BÖCKER & HANDSKRIFTER

De första böckerna var handskrivna bokrullar som användes redan av de gamla grekerna. Med Gutenbergs boktryckarkonst på 1400-talet kunde boken för första gången mångfaldigas och spridas. Utöver ett intressant innehåll och en vacker typografi kan själva bokbandet och proveniensen vara av stort intresse för alla de som även samlar på böcker.

CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, böcker 3 st, signerade exemplar.

CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, böcker 3 st, signerade exemplar.

"Th Gates Central Park, New York City 1979-2005. Taschen "Christo" av Marina Vaizey, 1990. "Christo and Jeanne-Claude" Gelleria d'arte Contini. 2004.

Aktuellt bud 1 200 SEK
Utropspris
4 000 SEK
BOK, Thomson, Thomas, "Travels in Sweden during the autumn of 1812...", Cumming, Dublin, London, 1813.

BOK, Thomson, Thomas, "Travels in Sweden during the autumn of 1812...", Cumming, Dublin, London, 1813.

Halvfranskt band. Mått 28 x 22 x 4 cm.

Aktuellt bud 700 SEK
Utropspris
1 500 SEK
MICHAEL KENNA , 2 st böcker, Huangshan samt Venezia,  Nazraeli Press, 2000-tal.

MICHAEL KENNA , 2 st böcker, Huangshan samt Venezia, Nazraeli Press, 2000-tal.

English text. Huangshan book with 46 photographs. Venezia book 40 Photographs.

Aktuellt bud 550 SEK
Utropspris
2 000 SEK
NORRKÖPINGS HISTORIA SAMT LINKÖPINGS HISTORIA, 6+3vol. Av Salomon Kraft och Folke Lindberg,

NORRKÖPINGS HISTORIA SAMT LINKÖPINGS HISTORIA, 6+3vol. Av Salomon Kraft och Folke Lindberg,

Linköpings Historia, 3 vol. Av Salomon Kraft och Folke Lindberg, Uppsala 1946. Norrköpings Historia I-VI. Av Salomon Kraft och Folke Lindberg. 1956.

Aktuellt bud 400 SEK
Utropspris
1 500 SEK
JOHANN ELERT BODE Vorstellung der Gestirne auf XXXIV Kupfertafeln..Berlin and Stralsund: Gottlieb Augsut Lange1782. 1805.

JOHANN ELERT BODE Vorstellung der Gestirne auf XXXIV Kupfertafeln..Berlin and Stralsund: Gottlieb Augsut Lange1782. 1805.

Samtida band i skinn. Gravyrer 8+40 s+I-XXXIV. BODE, Johann Elert (1747-1826). Vorstellung der Gestirne auf XXXIV Kupfertafeln nach der Pariser Ausgabe des Flamsteadschen Himmelsatlas. Berlin and Stralsund: Gottlieb Augsut Lange, 1782.

Aktuellt bud 300 SEK
Utropspris
20 000 SEK
PONTUS HULTÉN, "The Machine as Seen at the End of the Mechanical age", 1968 Publisher: Museum of Modern Art.

PONTUS HULTÉN, "The Machine as Seen at the End of the Mechanical age", 1968 Publisher: Museum of Modern Art.

Bindning gjord i metall. Ca 21,5 x 24,5 cm.

Aktuellt bud 650 SEK
Utropspris
1 500 SEK
BOK, Carl von Linné: Fyra skrifter, Stockholm, Nordiska Bibliofilsällskapet, 1939.

BOK, Carl von Linné: Fyra skrifter, Stockholm, Nordiska Bibliofilsällskapet, 1939.

Med 10 signerade trägravyrer av Sallberg Carl von Linné: Fyra skrifter. Illustrerade av Harald Sallberg. Redigerad av Arvid Hj. Uggla. Stockholm, Nordiska Bibliofilsällskapet, 1939. 164 s. Rikt illustrerad. Trägravyrerna signerade i blyerts av Sallberg. Handkolorerat originalpergamentband utformat av Harald Sallberg, färgat blått snitt. Exemplar av den sällsynta första utgåvan, utgiven 1939. (Större delen av upplagan utkom först i en restupplaga 1942 med nytt omslag och i pappband.) Tryckt i 770 ex varav detta är nr S181. De fyra ingående skrifterna är "Tal om märkvärdigheter uti insecterna", "Naturaliesamlingars ändamål och nytta", "Tal vid der Kongl. Majesteters höga närvaro" och "Deliciae naturae".

Aktuellt bud 1 000 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BOK, Berättelse om Norrbotten, med kolorerad karta, Stockholm 1818.

BOK, Berättelse om Norrbotten, med kolorerad karta, Stockholm 1818.

Abraham Roman: Berättelse om Norrbotten och dess lappmarker, enligt kongl. maj:ts och rikets höglofl. Bergscollegii beslut, utgifven. Stockholm 1818. [4] + 136 sid. + 1 handkolorerad graverad karta. Samtida nött skinnryggsband med stänkta pärmpapper, skadad rygg, inlagan möjligen insatt i ett band från tiden. Med ett alternativt titelblad med texten: ”Berätelse om den undersökning, som, till följe af kongl. maj:ts nådiga skrifvelse den 13 maj 1817, blifvit hållen uti Norrbotten och dess lappmarker, för att utröna möjligheten, att med fördel tillgodogöra de rika jernmalmsberg, som derstädes finnas, ingifven till kongl. maj:ts och rikets höglofl. Bergscollegium den 27 februari 1818.”

Aktuellt bud 900 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BOKVERK, 5 volymer "Francis Bacon, Catalogue Raisonné".

BOKVERK, 5 volymer "Francis Bacon, Catalogue Raisonné".

I bokkasett och original kantong.

Aktuellt bud 220 EUR
Utropspris
400 EUR
BOKGÖMMA, Memoires de Litterature, 1753, 1700-/1800-tal.

BOKGÖMMA, Memoires de Litterature, 1753, 1700-/1800-tal.

Skinnklädd. Guldtryck. 25 x 20 cm.

Aktuellt bud 500 SEK
Utropspris
1 500 SEK
BOK: Guillelmi Pepini 1610.

BOK: Guillelmi Pepini 1610.

Skinnband med tryckt dekor.

Aktuellt bud 500 SEK
Utropspris
1 500 SEK
BÖCKER, 7 vol om textilier.

BÖCKER, 7 vol om textilier.

"Gammal allmogeslöjd från Malmöhus län utgifven af länest Hemslöjdsförening", Malmö 1916. "Flamskvävnader i Skåne", Ernst Fischer, Malmö 1962. "Skånsk konstwäfnad", Maria Collin, Lund 1914. "Flamskvävnad", Gertrud Ingers, Västerås 1967. "Textila kuber och blixtar", Viveka Hansen, Kristianstad 1992. "Skånsk allmogevävnad 1700-1850", JP Willborg, Stockholm 1989. "Flaweave from fjord and forest", Peter Willborg och Clive Loveless, London 1984.

Aktuellt bud 1 000 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BOK, "Journal des Dames et des Modes", 1820.

BOK, "Journal des Dames et des Modes", 1820.

Med 26 akvarellerade litografier.

Aktuellt bud 400 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BOK, Johan Göransson, Uppsala 1746.

BOK, Johan Göransson, Uppsala 1746.

Johan Göransson (utg.): De yfverborna atlingars eller sviogötars ok nordmänners Edda […] nu första gången på svensko öfversatt, med latinsk uttolkning försed; jämte et företal om Eddans ålder och innehåld. Uppsala 1746. [10] + XL + 94 sid. Samtida halvskinnband, frampärmen förlorad, första bladen lätt nötta och solkade samt med några marginalriss. Första utgåvan på svenska av den s.k. uppsalaeddan, en handskrift från cirka 1300-25 i Uppsala universitetsbibliotek.

Aktuellt bud 300 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BOK, "Chagall Lithograph II", 1957-1962, Fernand Mourlot, André Sauret, Frankrike, 1963.

BOK, "Chagall Lithograph II", 1957-1962, Fernand Mourlot, André Sauret, Frankrike, 1963.

Med illustrationer. litografier saknas. 33 x 25 cm.

Inga bud
Utropspris
2 000 SEK
BOK: Cajsa Wargs Kokbok, 1700-/1800-tal.

BOK: Cajsa Wargs Kokbok, 1700-/1800-tal.

Saknar sidor och försättsblad. Hfrb.

Aktuellt bud 600 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BOK, Carl von Linné: Öländska och Gothländska resa, Stockholm & Upsala, 1745.

BOK, Carl von Linné: Öländska och Gothländska resa, Stockholm & Upsala, 1745.

Carl von Linné: Öländska och Gothländska resa. Stockholm & Upsala, 1745. [14] + 160 + [2] + 163-374 sid. + 2 utvikbara graverade kartor + 1 utvikbar graverad blomsterplansch. Sista bladet med "Tryck-fehl". Senare klotband, lätt nött kapitäl, ryggen med oxiderat titeltryck i guld, prydlig gammal namnteckning (J. Th. Widegren), oval stämpel för R. Lundbergs bibl., exlibris för Ingvar Nordin. Några sentida noteringar på försättsbladen. Den ena kartan ngt lagerfläckad.

Aktuellt bud 3 500 SEK
Utropspris
7 000 SEK
BOK, Upptäckter i Söderhavet 1767-70, 
Upsala 1776.

BOK, Upptäckter i Söderhavet 1767-70, Upsala 1776.

Anne François Joachim Fréville: Berättelse om de nya uptäckter, som blifwit gjorde i Söderhafwet, åren 1767, 1768, 1769 och 1770 […] med en bifogad charta af hr. Vaugondy. Öfwersatt ifrån fransyska. 1-2. Upsala 1776. [28] + 310; + [2] + 332 sid. + stor utvikbar karta tryckt på blåaktigt papper (med enstaka veck och marginalriss och en förstärkning a tergo vid infästningen). Två delar sammanbundna i ett samtida skinnband, ngt nött, nedre yttre hörnet av bakpärmen maskstunget på insidan, exlibris för A.V. och A.M.B. Romare. Avser de upptäkter som gjorts av Wallis, Carteret och Cook, ”åren 1767, 68, 69 och 1770, wid hwilken senare resa herrar Solander och Banks woro följaktige”.

Aktuellt bud 508 SEK
Utropspris
4 000 SEK
KNUT IRWE, olja på duk, signerad och otydligt daterad, medföljande brev.

KNUT IRWE, olja på duk, signerad och otydligt daterad, medföljande brev.

Gårdsmotiv. 30x41 cm.

Inga bud
Utropspris
2 000 SEK
MODEES WERK, 15 vol , Utdrag från Publika handlingar...  Reinhold Gustaf Modée, Kungl. tryckeriet, 1742-1829.

MODEES WERK, 15 vol , Utdrag från Publika handlingar... Reinhold Gustaf Modée, Kungl. tryckeriet, 1742-1829.

Delarna 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12, 13 14 och 15. Sammanbundna. Halvfranska band. Snitt med stänk. Utdrag från Publika handligar, Plakaetr förordningar, resolutioner och publikationer. Volym 15 i mjukpärm

Aktuellt bud 1 000 SEK
Utropspris
4 000 SEK
SAMLING HÄFTEN 5 st, bland annat Protokoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adel...1809.

SAMLING HÄFTEN 5 st, bland annat Protokoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adel...1809.

Protokoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Landtdagen i Borgå år 1809. Två häften. Underdåninga förslag till Strafflag för Storfurstendömet Finland.... Helsingfors 1884. Kejserliga Senatens tryckeri. Borgarståndets Protokoll vid Borgå landtdag år 1809. Helsingfors 1886. Samling af Allmänna Författningar rörande Executions-verket, ... Utgifen av J.J Saurén Helsingfors 1842.

Inga bud
Utropspris
1 500 SEK
BÖCKER, 6 vol, Norrköpings historia, Helmfrid och Kraft, 1970-tal.

BÖCKER, 6 vol, Norrköpings historia, Helmfrid och Kraft, 1970-tal.

Med illustrationer. Från forntid till 1970. Hfrb.

Aktuellt bud 350 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BÖCKER, 4 volymer, Till Norrköpingskrönikan samt Hamnbron i Norrköping.

BÖCKER, 4 volymer, Till Norrköpingskrönikan samt Hamnbron i Norrköping.

Begränsad upplaga nr 179 av 200. 1920-tal. Hfrb.

Aktuellt bud 550 SEK
Utropspris
2 000 SEK
VERLDSBYGGNADEN, Populär Astronomi i transparenta taflor, Nitzschke Verlag Stuttgart & Albert Bonnier Stockholm.

VERLDSBYGGNADEN, Populär Astronomi i transparenta taflor, Nitzschke Verlag Stuttgart & Albert Bonnier Stockholm.

Med tolv planscher, flertalet genombrutna med transparent detaljer. Bladstorlek 29,5x24 cm. Innerpärmen med dedikation och datering 24/12 1867.

Inga bud
Utropspris
300 EUR
MATT- OCH IKATLITTERATUR, 5 volymer:.

MATT- OCH IKATLITTERATUR, 5 volymer:.

Willborg, Peter: Chahâr Mahal Va Bakhtiâri - Village, Workshop & Nomadic Rugs of Western Persia; Willborg. Peter: 1980-1990 - "Ten Years" Jubilee Exhibition; Willborg, Peter: JP Willborg - 25th Anniversary; Gantzhorn, Volkmar: The Christian Oriental Carpet; Fitz Gibbon, Kate & Hale, Andrew: IKAT Silks of Central Asia - the Guido Goldman Collection.

Inga bud
Utropspris
1 500 SEK
CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, bok/katalog (1991), "Projects Not Realized and works in progress", signerad.

CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, bok/katalog (1991), "Projects Not Realized and works in progress", signerad.

Framtagen i samband med utställning på Annely Juda Fine Art, 1991. 25,5 x 21 cm. Signed in blue crayon.

Aktuellt bud 450 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BOK med TRÄSNITT, "Qi Baishi hua ji". Beijing 1952.

BOK med TRÄSNITT, "Qi Baishi hua ji". Beijing 1952.

22 färgträsnitt efter målningar av Qi Baishi, utgiven av Rong Bao Zhai xin ji, Beijing 1952. Brokadklädda bokpärmar. 32 x 22 cm.

Inga bud
Utropspris
5 000 SEK
BÖCKER, 35 st, skinnband, 1900-talets första hälft.

BÖCKER, 35 st, skinnband, 1900-talets första hälft.

Bl a Grimberg, Svenska Folkets Underbara Öden. Albert Engströmn och Wilhelm Moberg.

Aktuellt bud 350 SEK
Utropspris
1 500 SEK
BÖCKER, 3 volymer, "Der Neue Støckel", Eugene Heer, 1978.

BÖCKER, 3 volymer, "Der Neue Støckel", Eugene Heer, 1978.

Internationellt lexikon över vapensmeder från 1400- 1900. Text på tyska. Läderklädda band.

Aktuellt bud 1 500 SEK
Utropspris
3 000 SEK