Visar alla 32 föremål som matchar din sökning.

BÖCKER & HANDSKRIFTER

De första böckerna var handskrivna bokrullar som användes redan av de gamla grekerna. Med Gutenbergs boktryckarkonst på 1400-talet kunde boken för första gången mångfaldigas och spridas. Utöver ett intressant innehåll och en vacker typografi kan själva bokbandet och proveniensen vara av stort intresse för alla de som även samlar på böcker.

Spara dina favoriter

BOK, 2 vol. F.A. Smitt, "Skandinaviens Fiskar", Stockholm, andra upplagan, 1892-95.

BOK, 2 vol. F.A. Smitt, "Skandinaviens Fiskar", Stockholm, andra upplagan, 1892-95.

Endast textdelen. Utgivna av P.A. Norstedt & Söner Förlag, Stockholm. Numrerade 0947.

Aktuellt bud600 SEK
Utropspris
1 500 SEK
"SVENSKA FÅGLAR" Bröderna von Wright, bokverk, 3 volymer, Förlaget Svenska Fåglar Stockholm,

"SVENSKA FÅGLAR" Bröderna von Wright, bokverk, 3 volymer, Förlaget Svenska Fåglar Stockholm,

Halvfranska band. Del I, Ivar Baarsen, Stockholm, 1924. Del II och III Förlaget Svenska Fåglar, Stockholm 1929. Tryckt hos A. Börtzells tryckeri A.-B. 39x30 cm.

Aktuellt bud1 900 SEK
Utropspris
4 000 SEK
TIDSKRIFTER, 2 st, "USSR in construction", Sovjetunionen, 1934.

TIDSKRIFTER, 2 st, "USSR in construction", Sovjetunionen, 1934.

Nr 2 och 12. Engelskt språk. 42x30 cm.

Aktuellt bud700 SEK
Utropspris
2 000 SEK
TIDSKRIFTER, 2 st, "USSR im Bau", Sovjetunionen, 1933.

TIDSKRIFTER, 2 st, "USSR im Bau", Sovjetunionen, 1933.

Nr 3 och 8. Tyskt språk. 42x30 cm.

Aktuellt bud500 SEK
Utropspris
2 000 SEK
STEVEN MEISEL/MADONNA, fotobok, "SEX", Warner Books, New York, 1992.

STEVEN MEISEL/MADONNA, fotobok, "SEX", Warner Books, New York, 1992.

Ringpärm i metall. Inklusive ett ex av Madonnas CD "Erotica" i obruten förpackning.

Aktuellt bud450 SEK
Utropspris
1 500 SEK
ILLUSTRERAT MANUSKRIPT, Frankrike ca 1400, från "Breviarium".

ILLUSTRERAT MANUSKRIPT, Frankrike ca 1400, från "Breviarium".

Målad pergament. Storlek 13x9 cm.

Aktuellt bud50 EUR
Utropspris
150 EUR
GUSTAV II ADOLFS BIBEL, THET ÄR, ALL THEN HELGHA SCRIFFT, PÅ SWENSKO, Stockholm 1618.

GUSTAV II ADOLFS BIBEL, THET ÄR, ALL THEN HELGHA SCRIFFT, PÅ SWENSKO, Stockholm 1618.

Band av skinn med beslag och spännen av mässing. Försättsblad med gravyr föreställande Gustav II Adolf. Höjd 37,5 cm.

Aktuellt bud1 900 SEK
Utropspris
3 000 SEK
LITOGRAFISKA TRYCK, ca 30 mappar. Magnus och Wilhelm von Wright, 1918-1926.

LITOGRAFISKA TRYCK, ca 30 mappar. Magnus och Wilhelm von Wright, 1918-1926.

Utgivna av Ivar Baarsens förlag, Stockholm. Litografier med fågelmotiv tryckta av A. Börtzells, Stockholm. Bladstorlek ca 29,5 x 39 cm.

Aktuellt bud1 850 SEK
Utropspris
3 000 SEK
BOK, "Les Chemins de Fer de l'État du Grand-Duché de Finlande. II tableaux graphiques", Weilin & Göös, Helsingfors 1900.

BOK, "Les Chemins de Fer de l'État du Grand-Duché de Finlande. II tableaux graphiques", Weilin & Göös, Helsingfors 1900.

Pärmbilden gjord av Alex Federley. 60 x 45 cm.

Aktuellt bud100 EUR
Utropspris
200 EUR
JAPANSKA BÖCKER, 5 st, Omkring 1900.

JAPANSKA BÖCKER, 5 st, Omkring 1900.

Illustrerad med träsnitt i svart och vitt. Pappersklädda pärmar.

Aktuellt bud666 SEK
Utropspris
2 000 SEK
"LE SATYRICON" av Petronius, ÖVERSATT AV LAURENT TAILHADE, Louis Conard, Paris 1910.

"LE SATYRICON" av Petronius, ÖVERSATT AV LAURENT TAILHADE, Louis Conard, Paris 1910.

Halvfranskt band, Upphöjda fem upphöjda bind. Illustrationer av De Rochegrosse. Sidor 296.

Inga bud
Utropspris
3 000 SEK
AUTOGRAFER, 3 stycken, 1970.

AUTOGRAFER, 3 stycken, 1970.

Dean Martin, 17,5x13 cm Paul Anka, 13,5x8,5 cm Tommy Steele, 14x9 cm

Aktuellt bud1 100 SEK
Utropspris
3 000 SEK
BOKSIDA, "Martialis Epigrammata", ca 1485.

BOKSIDA, "Martialis Epigrammata", ca 1485.

26x18 cm.

Inga bud
Utropspris
150 EUR
ELECTOR BIBLE, s.k Weimarbibeln, tryckt hos Wolfgang Andreas Endter Nürnberg 1649.

ELECTOR BIBLE, s.k Weimarbibeln, tryckt hos Wolfgang Andreas Endter Nürnberg 1649.

Folio format. Samtida skinnband med dekor i form av mässingsbeslag. Rygg med upphöjda bind. Försättsblad i svart. Titelblad i svart och rött. Porträtt av drottning Kristina. Samt ritningar av Noas ark m.m.

Aktuellt bud6 000 SEK
Utropspris
15 000 SEK
"PREDICHE del reverendo padre fra Girolamo Savonarola da Ferrara, sopra il..." Venecia, Brandino & Ottauiano Scoto 1539.

"PREDICHE del reverendo padre fra Girolamo Savonarola da Ferrara, sopra il..." Venecia, Brandino & Ottauiano Scoto 1539.

Samtida skinnband med präglad dekor. Försättsblad i svart och vitt. Rygg med upphöjda bind. Rödfärgade snitt.

Aktuellt bud500 SEK
Utropspris
8 000 SEK
Memoires secrets pour servir a l'histoire de Perse. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1749.

Memoires secrets pour servir a l'histoire de Perse. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1749.

Samtida skinnband. Rygg med guldpräglad dekor. Marmorerade snitt. Titelblad i svart och vitt. 386 sidor.

Aktuellt bud300 SEK
Utropspris
2 000 SEK
LES IMPOSTEURS INSIGNES... Jean van Vlaendersen 1728.

LES IMPOSTEURS INSIGNES... Jean van Vlaendersen 1728.

Samtida skinnband. Rygg med upphöjda bind. samt gulldpräglad dekor. Tittelblad i svart och rött. 12 st porträtt gravyrer. 374 sidor. LES IMPOSTEURS INSIGNES, OU HISTOIRES De plusierurs hommes de néant De toutes Nations, qui ont usurpé la Qualité d’Empereur, de Roi, & de Prince. DES GUÉRES QU'ILS ONT CAUSÉ, Leur évenement, leur regne & leur mort compagnées de plusieurs circonstances curieuses. Par Jean-Baptiste de Rocoles, Historiographe de France Augmentées & Corrigées en cette cerniere Edition, enrichie de Figures. TOME PREMIER

Aktuellt bud300 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BÖCKER, 2 st, "STOCKHOLMS STADS=ORDINANTER, PÅBUD OCH PUBLICATIONER..." samt "KONGL. STADGAR, FÖRORDNINGAR, BREF OCH...".

BÖCKER, 2 st, "STOCKHOLMS STADS=ORDINANTER, PÅBUD OCH PUBLICATIONER..." samt "KONGL. STADGAR, FÖRORDNINGAR, BREF OCH...".

"STOCKHOLMS STADS=ORDINANTER, PÅBUD OCH PUBLICATIONER..." tryckt hos Hartwig Gercken, Stockholm 1731 respektive 1734. "Stockholms Stads=Ordinantier, Påbud och Publicationer. Med Flijt hopsamalde, Och Til Almänn Nytta och Tienst, Med fullkomligit Orda-Register. Första Del+ Andra Del" Förläggare Magnus Lagerström. " Bägge delarna hopbundna. Samtida halvfranskt band. Rygg med fyra upphöjda bind. Slutet av boken plasts för anteckningar varav 6 sidor med samtida anteckningar. "KONGL. STADGAR, FÖRORDNINGAR, BREF OCH..." Tryckt hos J.H Werner, Stockholm, 1706. Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701 angående justitiæ och executions- ährender, med een förteckning på stadgarne främst, och ett fulkommeligit orda-register efterst wid wercket öfwer thes : innehåld; uppå hans kongl. may:tz allernådigste befalning och privilegier, til thet almänne bästas tienst, och hwars och ens särskilte nytto, sålunda med flijt samlade, och genom trycket i dagzliuset befordrade... Samtida skinnband. Rygg med upphöjda bind. Graverad frontespis. Två inklistrade gravyrer.

Aktuellt bud1 000 SEK
Utropspris
3 000 SEK
BÖCKER, 9 stycken, klocklitteratur, "1001 armbandsur".

BÖCKER, 9 stycken, klocklitteratur, "1001 armbandsur".

Bestående av bland annat: "Das Grosse Uhren-ABC", Gerhard Claussen & Karl-Hermann Ströde 1996, "Patek Philippe", Giampiero Negretti & Paolo De Vecchi 1997, "Wristwatches", Isabella de Lisle Selby, "1001 armbandsur", Martin Häussermann 2010 med flera.

Inga bud
Utropspris
1 500 SEK
BOK, "Tankar wid lediga stunder", första delen, av Johan Fredric Kryger. Tryckt i Stockholm 1761.

BOK, "Tankar wid lediga stunder", första delen, av Johan Fredric Kryger. Tryckt i Stockholm 1761.

Brunt halvskinnband med fem upphöjda bindningar, gulddekorerad rygg (texten). Ca 17x10,5x5 cm.

Aktuellt bud505 SEK
Utropspris
2 000 SEK
BÖCKER, 4 stycken, klocklitteratur, bland annat "Automatic wristwatches".

BÖCKER, 4 stycken, klocklitteratur, bland annat "Automatic wristwatches".

Bestående av: "Augenweide armbanduhr schweizer marken", Anton Kreuzer 1991, ""Wristwatches", Kahlert, Mühe, Brunner 1986, "Automatic wristwatches from Switzerland", Heinz Hampel 1994 samt "Twentieth century wristwatches", George Gordon 1990.

Inga bud
Utropspris
1 500 SEK
BOK, "Acta publica, hörande til Sweriges rikes fundamental-lag", tryckt hos direct. Pet. Momma 1755.

BOK, "Acta publica, hörande til Sweriges rikes fundamental-lag", tryckt hos direct. Pet. Momma 1755.

Brunt halvskinnband, med fem upphöjda bindningar. Ca 4x17x11 cm.

Aktuellt bud300 SEK
Utropspris
1 500 SEK
BOK, Lars Salvius, "Vapenbok", Stockholm, 1746.

BOK, Lars Salvius, "Vapenbok", Stockholm, 1746.

Sveriges rikes ridderskaps och adels Vapenbok. Invändigt illustrationer i färg och svartvitt. 26x36 cm.

Aktuellt bud300 SEK
Utropspris
3 000 SEK
LUDOLPHUS DE SAXONIA "VITA JESUS CHRIST", F. Regnault Paris, 1529.

LUDOLPHUS DE SAXONIA "VITA JESUS CHRIST", F. Regnault Paris, 1529.

Senare halvfranskt band. Rygg med gulprägling. Titelblad i rött och svart samt arkitektoniskt träsnitt. Många små träsnitt på övriga sidor. Text i dubbelkolonner. Rödfärgade snitt.

Inga bud
Utropspris
5 000 SEK
Le Printemps D'Yver ; Contenant cinq histoires, discourues par cinq iournées... Jacques Yver, 1618.

Le Printemps D'Yver ; Contenant cinq histoires, discourues par cinq iournées... Jacques Yver, 1618.

Le Printemps D'Yver ; Contenant cinq histoires, discourues par cinq iournées, en une noble compagnie, au chasteau du Printemps. Par Iaques Yver , Seigneur de Plaisance , & et de la Bigottrie, gentil -homme Poictevin.

Aktuellt bud300 SEK
Utropspris
4 000 SEK
"HISTOIRE MERVEILLEUSE DE TROIS FILS DE ROYS" A Lion par Benoist rigavd 1579.

"HISTOIRE MERVEILLEUSE DE TROIS FILS DE ROYS" A Lion par Benoist rigavd 1579.

Helfranskt band i rött. Präglad med gulddekor. Guld snitt. Försätt i svartvitt, träsnitt. Sidor 572.

Aktuellt bud300 SEK
Utropspris
8 000 SEK
"LES CONTES EN VERS ET EN PROSE DE FEU L’ABBÉ DE COLIBRI..." Jean-François Cailhava, Paris (1797-1798).

"LES CONTES EN VERS ET EN PROSE DE FEU L’ABBÉ DE COLIBRI..." Jean-François Cailhava, Paris (1797-1798).

LES CONTES EN VERS ET EN PROSE DE FEU L’ABBÉ DE COLIBRI, OU LE SOUPE, CONTE COMPOSE DE MILLE ET UN CONTES. A PARIS. DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT JEUNE. L'AN VI (1797-1798). Samtida Helfranskt skinnband. Rygg med med präglad gulddekor.

Inga bud
Utropspris
1 500 SEK
AMITIEZ, AMOURS ET AMOURETTES. Le Pays René. Utgiven av Abraham Wolfgang, Amsterdam 1668.

AMITIEZ, AMOURS ET AMOURETTES. Le Pays René. Utgiven av Abraham Wolfgang, Amsterdam 1668.

Försättsblad i kopparstick. Titelblad i svart och vitt. Senare pärm. Snitt med stänk.

Inga bud
Utropspris
1 500 SEK
BÖCKER OCH HÄFTEN, 11 stycken, klocklitteratur.

BÖCKER OCH HÄFTEN, 11 stycken, klocklitteratur.

Bland annat "Complete price guide to watches",Cooksey Shugart & Richard E. Gilbert 1997 samt "Identifying wristwatches", Isabella de Lisle Selby 1997 med mera.

Inga bud
Utropspris
1 500 SEK
BOK, "Stora tuna i Dahlom och Bergom.." av Magnus Abraham Sahlstedt, Stockholm 1743.

BOK, "Stora tuna i Dahlom och Bergom.." av Magnus Abraham Sahlstedt, Stockholm 1743.

Illustrationer. Halvfranskt skinnband. Folio. 37x25 cm.

Inga bud
Utropspris
2 000 SEK
BOK, "Voyages Interessans dans differentes colonies francaises, espagnoles, anglaises et c", J. F Bastien, Paris 1788.

BOK, "Voyages Interessans dans differentes colonies francaises, espagnoles, anglaises et c", J. F Bastien, Paris 1788.

Bok om olika franska kolonier. Band helt klätt i skinn, rygg med text i guldskrift. Ca 3,5x12,5x19 cm.

Inga bud
Utropspris
3 000 SEK