Succéartat år för Bukowskis!

Efter ett succéartat år för kvalitetsauktioner inom fine art, design och konsthantverk talar fakta sitt tydliga språk:

Bukowskis är Nordens ledande och mest moderna auktionshus

Som dominerande auktionshus på marknaden kan vi summera det gångna året med det enkla- och samtidigt så komplexa ordet kvalitet. Under parollen Arts & Business innefattar vårt erbjudande slagauktioner såväl som galleriverksamhet, private sales och direkt försäljning – och med stort försprång på den nordiska och europeiska marknaden – framgångsrika och moderna dagliga auktioner online. Det komplexa med kvalitet är att det endast kan uppnås om vi alltid låter det genomsyra allt vi gör. Vi har dedikerat oss till kvalitet och att sätta kunden i första rummet genom konsten och föremålen vi säljer, hur effektiva och smidiga vi är i våra processer, och i slutändan- hur du som köpare och säljare bemöts av oss i varje led. Att vi uppnår vårt mål summerades fint av en konstsamlare nyligen: ”En gång Bukowskis, alltid Bukowskis.”

Genom kunskap, expertis och en internationell räckvidd kombinerad med annonsering i framkant uppnår vi årligen marknadens högsta snittpriser och flest miljonnoteringar åt våra kunder.

Med tusentals objekt och tiotusentals besök dagligen är ‪Bukowskis.com‬ ett enormt skyltfönster för köpare och säljare världen över och en marknadsplats som skapat intresse för branschen hos helt nya kunder. Tidens anda gör konsten och designen vi säljer mer efterfrågad än någonsin och vi möter därför en modern samtid oavsett i vilken kanal. ‬‬‬

”2017 har varit ett fantastiskt auktionsår för Bukowskis och jag är oerhört stolt över att vi kan presentera en omsättning som ökat både inom slag och online jämfört med förra året i kombination med vinst för bolaget, vilket var min och teamets målsättning” - säger Louise Arén, VD Bukowskis

2017 innebar flera världsrekord, fantastiska resultat i samtliga kategorier och utan jämförelse flest miljonnoteringar på marknaden.

• Högst snittpriser på marknaden.
• 33 miljonnoteringar, flest på marknaden 2017.
• 1,6 miljoner besök online i månaden.

• Betydande internationella samlingar och mästerverk.
• Flest specialister i Norden.
• Av de 10 dyraste konstverken sålda på slagauktion i Sverige 2017, stod Bukowskis för sju av dessa försäljningar.

Välkommen att kontakta oss redan idag för försäljning av den främsta konsten och designen till marknadens högsta snittpriser.
Till våra specialister >