Visning: 18–22 oktober. Berzelii Park 1, Stockholm. Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–17.
Auktion: 23 oktober. Start kl 16. Bukowskis, Arsenalsgatan 2 i Stockholm. Läs mer om auktionen här >


Karin Mamma Andersson

Karin Mamma Andersson har under vissa perioder av sitt konstnärskap experimenterat med så väl olika material som olika tekniker i sitt måleri. Auktionens målning "Lillebror" , som är utförd i olja och målad på plåt, utgör ett sådant exempel. Tekniken är hämtad från 1600-talets målningar på kopparplåt. Mamma Andersson har själv beskrivit plåten som ett spännande material att arbeta med, att målningarna på detta sätt får ett vassare uttryck i förhållande till den mer traditionella duken och att en annan slags glans framträder i målningen.

I målningen "Lillebror" finner vi två barn fångade i stundens ögonblick. Barnen är ett ofta förekommande motiv i Mamma Anderssons måleri under 1990-talet. Tillnamnet Mamma härrör ju även det från tidigt 90-tal då hon under slutet av perioden på Konsthögskolan tog sig namnet för att skiljas från en namne. Målningarnas motiv hämtas oftast från den miljö Mamma Andersson lever i just då, och under den här perioden var barnen en mycket central del av hennes liv, hon var mamma. Pojkar i den här åldern fanns omkring henne mest hela tiden och blev således ett återkommande motiv, precis som man heller inte sällan finner det norrländska landskapet eller de grafiska svarta och vita björkarna i hennes målningar. Barnen avbildas ofta i rörelse, dansandes eller lekandes, men många gånger inneslutna i sig själva. I "Lillebror" finner vi pojkarna inne i sig själva, i sin egen fantasi där de bygger någonting i deras egen värld.

I boken "Mamma Andersson" som publicerades i anslutning till den stora utställningen på Moderna Museet 2007 beskriver konstnärinnan själv denna period av sitt liv i ett samtal med Lars Norén: "Om jag tänker på hur jag målade på nittiotalet, då jag fortfarande var oskolad och blåögd, vilket är väldigt vackert, oerhört ovasst och ingen smartness alls? Då var det väldigt mycket barn i nästan alla mina målningar. Jag förstår att jag målade min situation, de enda motiv jag hade tillgång till, barnen och platsen som vi bodde på. Jag var ju mamma till två barn som jag hela tiden förhöll mig till."

Kontakt

 • Karin Aringer
  Stockholm
  Karin Aringer
  Specialist fotografi och samtida konst
  +46 (0)8 614 08 57
 • Louise Wrede
  Stockholm
  Louise Wrede
  Specialist samtida konst
  +46 (0)739 40 08 19
 • Björn Extergren
  Stockholm
  Björn Extergren
  Chef Intag och försäljning. Specialist möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
  +46 (0)8 32 63 29
 • Andreas Rydén
  Stockholm
  Andreas Rydén
  Chefsspecialist konst, Vice VD
  +46 (0)728 58 71 39