No connection to server
1063266

Ylva Ceder

(Sweden, Born 1976)
Ylva ceder, oil on panel, signed and dated 2006 on verso.
Ylva ceder, oil on panel, signed and dated 2006 on verso.
Ylva ceder, oil on panel, signed and dated 2006 on verso.
Ylva ceder, oil on panel, signed and dated 2006 on verso.
Ylva ceder, oil on panel, signed and dated 2006 on verso.

YLVA CEDER, oil on panel, signed and dated 2006 on verso

"Business". 65 x 81 cm.

Minor wear to the edges. Minor stains in the left lower margin.

Droit de suite: Yes
Location:
Related content

Ylva Ceders verk finns representerade på Malmö Konstmuseum och i privata samlingar.
I november-december 2017 ställde Ylva Ceder ut på Wetterling Gallery i Stockholm.

"Det finns få konstnärer som på ett så gripande och precist sätt fångar den svenska vardagen och de miljöer som vi oftast förbiser. Det sätt på vilket hon varsamt frammanar korvkiosker, tomma biosalonger eller kebabrestauranger ger en nyanserad bild av Sverige utanför storstadsområdena. Det som karaktäriserar Ceders konst har nog alltid varit den lite övergivna känslan. Även då hon befolkat verken med människor. Deras närvaro förstärkte ödsligheten, men i sina senaste verk har Ceder skalat bort all mänsklig närvaro i målningarna. Människorna som tidigare tog plats i verken fungerade snarast som indikatorer på tomhet; en man som lutar sig mot väggen i biosalongen pekar just mot att biosalongen i övrigt är helt folktom. Ceders nya verk känns märkligt nog mindre övergivna, trots avsaknaden av mänsklig närvaro.”
Ur recension från Wetterling Gallery, 11 december 2017, Johanna Theander, konsten.net
”Hon lyfter fram de vardagliga miljöerna. Konstnären Ylva Ceder väljer välkända motiv och får betraktaren att se dem på nytt. Ylva Ceder brukar måla på pannå och låter ibland träet synas igenom. De detaljrika, realistiska målningarna tar lång tid att färdigställa. Ylva Ceders senaste inspirationskälla är mönster som utsmyckning i interiörer. De motiven finns med i de målningar som visades i New York i maj. Hon har studerat kurbitsmålning och orientaliska mönster.”
Ur reportage, Sydsvenska Dagbladet 1 juli 2016
"Ylva Ceder visar målningar som tagit Edward Hoppers estetik ett steg längre: det är en osminkad vardag i dess mest lågfrekventa skepnad vi blickar in i, miljöer där människorna just avlägsnat sig eller håller en medveten låg profil. Detaljerna som genererar igenkännandekänslor duggar tätt - aldrig tidigare har väl de hängande plastbehållare som gatuköken förvarar senap och ketchup i intagit måleriets högsäte - men vardagen förvandlas likväl i Ceders händer till något undflyende och obestämbart som i grund och botten förefaller främmande."
Ur recension från Wetterling Gallery, Anders Olofsson, konsten.net
”Ylva Ceders scenerier för tankarna till 60-talets nyrealism. Här finns samma intensiva tystnad som hos Peter Tillberg och ett förfrämligande av vardagliga miljöer som ibland påminner om Sten Dunér. Atmosfären av svensk avfolkningsbygd vilar över tomma grillkök och avskalade föreningslokaler. Nuets realitetet problematiseras och ställs mot det förflutna.”
Ur recension från Wetterling Gallery, omkonst.com, Lotta Ekfeldt

Purchasing info
Contact
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
Auction closed
Current bid
30 000
S
E
K
2 907
E
U
R
3 275
USD
Estimate
40 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is not met
Bid history (7 bids)
4
Jun 25, 2018 10:03 PM
30 000 SEK
4
Jun 25, 2018 10:00 PM
28 000 SEK
4
Jun 25, 2018 9:56 PM
26 000 SEK
2
Jun 15, 2018 6:52 PM
24 000 SEK
3
Jun 15, 2018 2:09 PM
22 000 SEK
All times are in CET