No connection to server
1338609

Stina Lindholm

(Sweden, Born 1957)

Stina Lindholm, a contemporary concrete birdbath, 'Terass', Skulpturfabriken.

Length 44 cm, width 44 cm, height 10 cm.

Stains.

Droit de suite: No
Location:

Viewing 13–17 October, Berzelii Park 1, Stockholm
Open Wednesday–Friday 11 am–5 pm, Saturday–Sunday 11 am–4 pm

Collect your purchase
Bukowskis Västberga allé 3, from 21 October
Monday 10 am–5 pm Tuesday 10 am–7 pm, Wednesday–Friday 10 am–5 pm, Saturday 11 am–3 pm, Sunday: closed

More information

På gården på Gotland hade Lars Norén enligt hans egna ord ett japanskt rum. Denna del av trädgården inreddes med japanska växter, föremål och möbler. Detta fågelbad hade sin plats i det japanska rummet.
Ur Lars Noréns dagboksanteckningar: "Tillbringade hela dagen med Björn. Vi åkte upp till Furillen och på hemvägen hälsade vi hos Stina i Boge. Jag köpte ett annat fågelbad".

Purchasing info
Auction closed
Hammer price
5 700
S
E
K
552
E
U
R
622
USD
Estimate
1 500 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (30 bids)
13
Oct 17 5:28 PM
5 700 SEK
5
A
Oct 17 5:28 PM
5 500 SEK
5
Oct 17 5:12 PM
5 200 SEK
12
A
Oct 17 5:11 PM
5 000 SEK
5
Oct 17 5:11 PM
5 000 SEK
All times are in CET