No connection to server

Rölakan

Rölakan är en enklare gobelängvävningsteknik. Namnet härstammar från det fornsvenska ordet ”rygglakan” betydande ”ryggkläde” vilket refererar till att bonader hängdes på väggarna bakom ryggen på den sittande. Geometriska mönster ofta föreställande stjärnor, rutor eller blixtmönster är vanliga. Tekniken har funnits i Sverige sedan vikingatiden och kan närmast liknas med Kelim-tekniken.