No connection to server

Lennart Nyblom (1872-1947)

Lennart Lindblom studerade vid Valands målarskola 1891–1892. Han studerade under samtida giganter som Carl Larsson och Georg von Rosen. Alster av Nyblom finns representerad på bland andra Nationalmuseum och prins Eugens Waldemarsudde.