Kan inte nå servern
724
1291318

Carl Larsson

(Sverige, 1853-1919)
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".
Carl larsson, "porträtt av skriftställaren carl g. laurin".

"Porträtt av skriftställaren Carl G. Laurin"

Signerad C.L. inom en cirkel och daterad 1905. Akvarellerad kolteckning 65 x 99 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

1 000 000 - 1 200 000 SEK

98 232 - 117 878 EUR

Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Proveniens

Konsthistorikern Carl G. Laurins samlingar, Stockholm; därefter i arv inom familjen.

Utställningar

Konstnärshuset, Stockholm, "Carl Larsson. Separatutställning", september 1906, kat nr 57; Konstföreningens för södra Sverige Carl Larsson-utställning, Malmö, juni-juli 1910, kat nr 26; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Invigningsutställning. Larsson-Liljefors-Zorn", mars-april 1916, kat nr 59; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Minnesutställning Carl Larsson", 6 mars - 5 april 1920, kat nr 202; Nationalmuseum, Stockholm, "Carl Larsson", 6 februari - 26 april 1992, kat nr 181; Göteborgs Konstmuseum, "Carl Larsson", 6 juni - 30 september 1992, kat nr 181; Konstmuseet Ateneum, Helsingfors, "Carl Larsson. På spaning efter det goda livet", 10 februari - 29 april 2011; Åbo konstmuseum, "Carl Larsson. Drömmar om harmoni", 16 september 2011 - 8 januari 2012; Nationalmuseum/Konstakademien, Stockholm, "Carl Larsson. Vänner & ovänner", 13 juni - 3 november 2013.

Litteratur

IDUN. Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet, N:o 1, söndag den 7 januari 1912, reproducerad som huvudillustration på omslaget (fig. 1); Ernst Malmberg, "Larsson-Liljefors-Zorn. En återblick", 1919, omnämnd sid 30 samt avbildad helsida i planschdelen; Georg Nordensvan, "Carl Larsson. II. 1890-1919", SAK, 1921, omnämnd sid 139 samt avbildad halvsida sid 143; Holger Nyblom, 'Hos Carl G. Laurin', artikel i (red Albin Roosval) "Svenska hem i ord och bilder", 1924, omnämnd sid 248 samt avbildad halvsida, i interiörfoto från skrivrummet, sid 244 (fig. 2); Carl Larsson, "Carl Larsson. Skildrad av honom själv i text och bilder. En krönika sammanställd av Harriet och Sven Alfons", 1952, omnämnd samt avbildad halvsida, sid 206; Görel Cavalli-Björkman, "Carl Larsson. Porträttmålaren", 1987, omnämnd sid 84 samt avbildad halvsida, sid 85; Ulwa Neergaard, "Carl Larsson. Signerat med pensel och penna", 1999, omnämnd och avbildad halvsida i färg sid 360 samt upptagen i katalogsupplementet under år 1905, sid 104 som nr 1168.

Övrigt

"När man tänker på Carl Laurin, tänker man sig honom närmast såsom konstälskare och förståsigpåare. Man gör det med rätta, och man bör göra det med tacksamhet. Ty hur öde var ej Sverige i konstväg, innan Carl Laurin tog hand om saken...".

Citatet är hämtat ur konstnären Carl Larssons artikel om skriftställaren och konsthistorikern Carl G. Laurin i tidningen IDUN, söndagen den 7 januari 1912 (fig. 1).

Carl G. Laurin hyste stor beundran för Carl Larssons konst. Per Hedström berör detta i Nationalmuseums utställningskatalog "Carl Larsson. Vänner & ovänner" från 2013: "I Laurins 'Konsthistoria', som utkom år 1900, är det Carl Larsson och Johan Tobias Sergel som får mest utrymme av de svenska konstnärerna".

Att Laurins beundran för Larsson, i alla avseenden, var besvarad från konstnärens håll framgår tydligt i Larssons artikel vilken fortsätter:

"Nu tar jag ner från bokhyllan hans Konsthistoria och bläddrar i den. Hvilket genistreck! I denna den mest koncentrerade konsthistoria jag känner får du alla tiders och all världens konst i en volym, som man bekvämt och trefligt kan hålla i handen. [...] Ledd vid hans hand går läsaren mysande och strålande ur den ena stilarten in i den andra, presenteras för än en egyptisk byggmästare, än för en ädel renässansmålare, än för en halfliderlig rokokoskulptör, än för Zorn och Liljefors, och, ja, så är boken redan slut, och du är en verkligt konstbildad, och Laurin lämnar dig ifrån sig såsom en bättre och finare människa".

Det var tack vare Carl och, brodern, Thorsten Laurins initiativ att år 1897 bilda föreningen "Konsten i skolan", som Carl Larsson år 1898 fick uppdraget att dekorera Norra Latinläroverket i Stockholm med sin fresk "Skolungdomens korum" (295 x 750 cm, utförd alfresko sommaren 1901, Folkets hus - Norra Latin, Stockholm).

I sina memoarer ("Jag Carl Larsson. En bok om och på både gott och ont", postumt utgiven år 1931) ägnar Carl Larsson ett helt kapitel åt "Bröderna Laurin". Konstnären skriver där, bl. a. :

"Det var då vi bodde på Stora Glasbruksgatan. Det var också vid en av dessa dystra perioder, då jag kände mig utblommad, beredd att packa ihop, ge tusan i konsten och nöja mig med vad jag hittills verkat i det avseendet. Så kom en vindil genom dörren och med den en ung man, mera blond än brun, med ett icke precis vanligt sätt att tala och föra sig. [...] 'Mycket charmerad!' yttrade jag slappt men tänkte: 'Det var fan till karl att prata'. Men som vad han sade var behagligt för mina öron och för min slocknande självtillit, började jag lyssna, fann snart att det var en som hade reda på både sig själv och andra. Han kom ofta och för varje gång klev han ett stycke längre in i mitt hjärtas sal. En dag hade han sin bror med sig, en mera brun än blond, och stillsammare. [...] Dessa voro Carl och Thorsten Laurin, och vad jag skyller dem kan jag icke med ord ge uttryck åt. [...] Tacksamt gav jag dessa unga män min varma vänskap. Och skulle jag icke det? Dessa vakna, outtröttliga, verkligt levande människor, människor i sin prydno, purrade upp mig ur duvenheten, tvingade mig åter tänka och arbeta; och när jag nu eftersinnar vad allt jag gjort sedan dess, tack vare denna knuff för väl tjugu år sedan, då känner jag på mig, att hade dessa änglar från Mamres lund icke just då trätt upp i mitt tjäll så hade jag varit andligen fattigare nu än jag är".

Bröderna Laurin kom att spela en viktig roll i Carl Larssons liv som mecenater och kamrater och konstnärens tacksamhet och beundran lyser igenom i föreliggande vackra porträtt där modellen blickar ut över Stockholm från sin imposanta bostad på Bellmansgatan 6 (fig. 2). Konstnären har avbildat modellen i profil i dennes skrivrum, subtilt belyst av dagsljuset där han står vid ett av de stora fönstren. I bakgrunden skymtar en direkt referens till svensk konsthistoria: bokhyllan hade ritats av arkitekten Ragnar Östberg och de dekorativa inläggningarna var formgivna av konstnären Nils Kreuger.

Kompositionen utfördes även, i beskuren form, som etsning året därpå ("Carl Gustaf Laurin", 1906, plåt: 11,8 x 15,7 cm, Hjert & Hjert 54, fig. 3).

Köpinformation