Kan inte nå servern
669
1399988

Waldemar Lorentzon

(Sverige, 1899-1984)
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".
Waldemar lorentzon, "edelweiss".

"Edelweiss"

Signerad Lorentz. Utförd 1928. Duk 55,5 x 70 cm.

Följerätt: Ja
Utropspris: 

1 000 000 - 1 200 000 SEK

Klubbat pris: 
2 150 000 SEK
Proveniens

Bröllopsgåva 1929 från konstnären till tjänsteman John Henrikson, Halmstad.
Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utställningar

Halmstadutställningen, 1929.
Liljevalchs konsthall, "Halmstadgruppen", 25 februari - 19 mars 1939, katalog nr. 131, kat. nr. 109.

Övrig information

Den 8 februari 1924 anlände Waldemar Lorentzon och hans kusin Erik Olson till Paris. Den kosmopolitiska dynamiken i den franska huvudstaden gjorde starkt intryck på de båda unga konstnärerna. Den 1 mars flyttade de till skulptören Källströms två rum på Rue Notre-Dame-des-Champs 86, en välkänd adress i konstnärskretsar. Isaac Grünewald hade ateljé en trappa upp, alldeles intill kompositören Gösta Nystroem. Ett par dagar efter inflyttningen blev Lorentzon och Olson presenterade för Léger i hans ateljé som låg mitt över gården. Detta möte kom att få stor betydelse för de unga konstnärernas fortsatta utveckling under 1920-talet. Légers kubistiska måleri blev en viktig impuls samt inspirationskälla och de båda absorberade mästarens teorier när de började som elever i Légers skola ”Academie Moderne”. Léger förde vidare sina idéer till eleverna och inspirerade dem att uppfatta de plastiska formerna i den närmaste omgivningen: trafikskyltarnas skivor, fabriksskorstenarnas tubformer m.m. De lärde sig att bygga upp bildytorna med arkitektoniska storskaliga former samt avgränsade volymer i rena klara färger.

Mot slutet av 1920-talet utförde Waldemar Lorentzon ett flertal målningar med atletiska figurer i rörelse uppbyggda av rytmiska sicksack-linjer. Idrottsrörelserna växte fram och fick stor betydelse under 1900-talets början parallellt med urbaniseringen och modernismen. Även de Olympiska spelen i Paris 1924 gjorde att intresset för idrott var stort, vilket också avspeglade sig i konsten. I det aktuella verket ”Edelweiss” utfört 1928 omsätter Lorentzon Fernand Légers lärdomar i praktiken. Bergsklättrarnas kroppar har antagit plastiska, turbinliknande former som i det närmaste ser maskintillverkande ut. Färgfälten, där oblandade primärfärger i blått, gult och rött dominerar, är avgränsade med tydliga konturer och kontrasterar mot varandra. De branta bergen skapar dramatiska diagonaler i bilden och avtecknar sig skarpt med den blodröda bakgrunden. I stark kontrast till den monumentala kompositionen framträder de sköra, små Edelweiss-blommorna, knappt synliga vid en första anblick.

Waldemar Lorentzons sällsynta målningar från andra hälften av 1920-talet utgör en höjdpunkt i hans konstnärskap. Det aktuella verket gavs bort som bröllopsgåva 1929 och har varit i samma familjs ägo sedan dess. Målningen har aldrig tidigare varit ute till försäljning.

Köpinformation
Bildrättigheter

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av Bildupphovsrätt.

För konditionsrapport kontakta specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern konst
+46 (0)707 78 35 71