Kan inte nå servern

Vi säljer hela hem

Bukowskis erbjuder sin expertis vid värdering och försäljning av så väl fastigheter som lösöre

Bukowskis ser värdet av ett helt hem och hjälper dig att göra processen så smidig som möjligt. Ett hem innehåller fast- och/eller lös egendom och oftast tusentals föremål. Genom Bukowskis ledande position på marknaden och samarbete med fastighetsmäklare kan vi erbjuda er ett helhetskoncept där vi sköter hela er affär, från försäljning av själva fastigheten till försäljning av konst, design och antikviteter via Bukowskis kvalitetsauktioner.

Står du inför en flytt eller av annan anledning vill avyttra ett helt hem så hjälper specialister och etablerade mäklare i vårt nätverk dig med råd och värdering av fastigheten såväl som föremålen. Allt som önskas avyttras placeras i de forum, på de plattformar och auktioner där de får den bästa exponeringen i syfte att maximera värdet. Vi erbjuder även service för värdering av hela hem vid bouppteckningar och arvsskiften.

Kontakta våra specialister för en värdering av ditt hem


Kontakta oss:

Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag & försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk & asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61
Carl Barkman
Stockholm
Carl Barkman
Chefsspecialist Fine Art och antikviteter
+46 (0)708 92 19 71
Malou Haglund
Stockholm
Malou Haglund
Värderingsman
+46 (0)727 33 27 20