73667

434. JOHANN GEORG RÜDING "Det i flor stående Stockholm"

DET I FLOR STÅNDE STOCKHOLM, ELLER KORTELIGEN FÖRFATTAD BESKRIFNING ÖFWER DEN NU FÖR TIDEN WIDT-BERÖMDA KONGL. SWENSKA RESIDENCE-HUFWUD- OCH HANDELS-STADEN STOCKHOLM ... / SUPPLEMENT TIL THET I FLOR STÅENDE STOCKHOLM, ..
Stockholm, Med Joh. Laur. Horrns, Kongl. Antiq. Archiv. Boktr. Bekostnad uplagd, 1731 - 1740.
8vo. Title (printed in red and black), printed dedication to Queen Ulrica Eleonora in Swedish and German (pp. [3-10], partly printed in red), printed dedication to Baron Rutger Fuchs (pp. [11-14]), preface (pp. [15-20]), 400 pp. (last two leaves
publisher's advertisements); Title (printed in red and black), preface (pp. [3-4]), 672, [80], [4] pp.
Contemporary full calf, spines richly gilt, red edges.
From the libraries of Gustaf Odencrantz and Gustaf Bernström, with their respective bookplates in side upper covers.

First edition. Translated from the author's manuscript in German by Nils Hufvedsson Dal [1690-1740], or, Olof Lindsteen [1679?-1746?]. (cf. Wrangel).
Includes indices.
Rüdling (född i slutet av 1600-talet, begravd i Stockholm 27 dec. 1742) kom till Stockholm från Leipzig omkring 1720 och försörjde sig där som informator.
Hans magnus opus Det i flor stående Stockholm behandlar kyrkor, skolor, fornlämningar, hantverksskrån, industriella anläggningar, m.m. Innehåller också uppgifter om i de olika kyrkorna begravda, präster, ämbets- och tjänstemän vid kollegierna och i
stadens tjänst. Borgmästare och rådsmän sedan 1523, stadssekreterare sedan 1524, stadsarkitekter sedan 1660, stadskamrerare sedan 1617, stadsfysici sedan 1652 och stadskirurger sedan 1670, etc.. Med register.
* Warmholtz 313. Ågren, 2106. Bygdén, p. 57. Akrell 709. E. Wrangel, Frihetstidens odlingshistoria : ur litteraturens häfder 1718-1733 (1895), p. 261.

Följerätt
Nej
Utropspris
6 000 - 8 000 SEK/571 - 761 EUR
Klubbat pris
11 000 SEK

Det är för sent att lämna inropsuppdrag.

Du måste vara inloggad för att kunna lägga bud/inropsuppdrag