Kan inte nå servern
14
142821

Gösta Sandels

(Sverige, 1887-1919)
Utropspris
60 000 - 80 000 SEK
5 420 - 7 230 EUR
5 740 - 7 660 USD
Klubbat pris
Återrop
Köpinformation
Gösta Sandels
(Sverige, 1887-1919)

"Stilleben"

Signerad Sandels och daterad 1908. Duk 38 x 60 cm.

Proveniens

I arv från konstnären till dennes hustru Elaine Sandels-Lagerkvist, Stockholm.
Därefter i deras dotters, fru Ingeborg Hallberg (född Sandels), samlingar, Stockholm.
Beijers Auktioner AB, Stockholm, 1990.

Utställningar

Hallins konsthandel, Stockholm, "De unga", mars 1909, kat nr 73 (utlånad av konstnären).
Nationalmuseum, Stockholm, "Den unga expressionismen -Svenskt måleri 1909-1920", 1944, kat nr 391 (utlånad av fru Ingeborg Hallberg).
Nationalmuseum, Stockholm, "Konstnärsförbundet 1891-1920", feb - mars 1948, kat nr 414 (under titeln "Nature morte", utlånad av fru Ingeborg Hallberg).
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Jubileumsutställning -1909 års män", mars - april 1959, kat nr 211 (utlånad av fru Ingeborg Hallberg).

Litteratur

Gertrud Serner, "Gösta Sandels", 1941, omnämnd sid 15, avbildad sid 16 (under titeln "Nature morte").
G. Lilja, "Det moderna måleriet i svensk kritik 1905-1914", 1955, avbildad sid 108.

Övrig information

A tergo påskrift på spännramen: "N: 8".

Detta stilleben, föreställande äpplen, lökar, morötter och tomater, är Sandels enda kända stilleben. År 1908, då det målades, var Sandels verksam i Paris. Under våren företog han en resa till Spanien där han besökte Madrid och Sevilla. Hösten tillbringades i Norge.

Gertrud Serner kommenterar katalognumret enligt följande i sin bok om konstnären: "Med ett stilleben, signerat 1908, är vi inne på en fastare linje. För första gången ser vi hos Sandels spår av en man, vars konst skulle bli en av ledstjärnorna i arbetet, Cézanne. Redan arrangementet med röda äpplen och andra frukter på en vit duk för tanken till dennes namn. Utförandet bekräftar intrycket. Med kraftiga, synliga penselstreck har konstnären karakteriserat sina lökar, tomater och morötter och han har gjort det med ljusa, rena färger och med noga beräknade kontraster mellan hela serien av röda nyanser och dukens blåvita kyla". Kopplingen till Cézanne kan ytterligare förtydligas genom det faktum att Sandels år 1907 besökte den stora retrospektiva utställningen av Cézannes verk i Paris.

Målningen var inkluderad i den, för svensk modernism, banbrytande utställningen "De unga" i Hallins konsthandel år 1909 med en grupp konstnärer i dag mer kända som "1909 års män", en beteckning lanserad av dåtidens ledande konstkritiker August Brunius. Sandels deltog med sammanlagt tio målningar (kat nr 67-76). Bland de övriga utställarna märktes Leander Engström, Isaac Grünewald, Tor Bjurström, Birger Simonsson och Carl Ryd.

Brunius var redan från början framsynt i sin kritik. Dagen efter utställningens öppnande skrev han i Svenska Dagbladet: "Jag vågar inte profetera att den 3 mars 1909 kommer att bli ett historiskt datum; och man kan betvifvla att den nya föreningen är första fröet till något banbrytande nytt och urkraftigt i vår konst. Men icke förty är utställningen mycket intressant". Några dagar senare kompletterar han sin recension: "Parisaren Sandels är ett levande uttryck för den rena färgens despotism i ungfranskt måleri".

"De unga" arrangerade totalt tre utställningar, samtliga i Hallins konsthandel: 1909, 1910 och 1911. 1909 var, framförallt, ett betydelsefullt år för den svenska modernismen. Samma år anordnades också den stora viktiga utställningen av svenskt konsthantverk och konstindustri "Den vita staden".