Kan inte nå servern
488
213393

Ola Billgren

(Sverige, 1940-2001)
Utropspris
2 500 000 - 3 000 000 SEK
221 000 - 265 000 EUR
230 000 - 276 000 USD
Klubbat pris
2 600 000 SEK
Omfattas av följerätt

Enligt lag betalar köparen en konstnärsavgift för detta konstverk. Avgiften är som högst 5%. Ju högre försäljningspris desto lägre procentsats. För mer information kring denna lag:

I Sverige: BUS
I Finland: Kuvasto och följerätt och Kuvasto

Köpinformation
Bildrättigheter

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av Bildupphovsrätt.

För konditionsrapport kontakta specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist fotografi och samtida konst
+46 (0)702 63 70 57
Ola Billgren
(Sverige, 1940-2001)

"Townscape, Braubach"

Signerad och daterad 1987. Olja på duk 185 x 252 cm.

Utställningar

Rooseum, Malmö, "Ola Billgren - en retrospektiv", 14 maj - 4 augusti 1991.
Moderna Museet, Stockholm, "Ola Billgren - en retrospektiv", 14 maj - 4 augusti 1991.

Litteratur

"Album, Vol. 1", utställningskatalog till "Ola Billgren - en retrospektiv", 1991. Avbildad uppslag i färg sid 100-101.

Övrig information

Ola Billgren föddes 1940 i Köpenhamn och kom att bli en av Skandinaviens mest betydande konstnärer i sin generation. Båda föräldrarna var målare och gav honom tidigt konstnärlig skolning. Han arbetade vid sidan av måleriet med film, fotografi och scenografi och skrev konstkritik i tidskrifter och dagspress. Han bidrog under sitt liv på ett avgörande sätt att höja nivån i konstens samtal i Sverige.

Hans fotorealistiska bilder från 60-talet bildade skola. Hans vardagliga bilder med en särskild ljuskänsla och ömhet för motivet, blandat med ett visst vemod har länge varit uppskattade av både konstpublik och samlare.

Under 80-talet arbetar han enligt två tydliga spår, ett måleriskt och ett fotografiskt. Det ena var ett rent måleriskt uttryck i romantiska naturabstraktioner som blev ett slags återupprättande av modernismens kolorism.
Det spåret kan vi se i målningen ”Townscape,Braubach”. Vi anar konturerna av en stad i ett landskap, bakom ett hav av färg och glimrande ljus. - Hur vacker är inte staden när den ses från flygplansfönstret under inflygningen!

Men målningen återger en annan verklighet än flygplansvyn. Snarare en minnesbild eller en dröm som delvis förändrats och övergått i färgen. Hans pensel är fri och subjektiv och man kan ana en inspiration från den sena impressionismen vid 1900-talet början, Bonnard m fl.
Med hans egna ord: ”Målningarnas verksamma substans återfinns uteslutande i de naturassociationer och stämningar som färgernas musikaliska språk utlöser hos betraktaren. Av landskapet är endast betraktarpositionen kvar. Allt annat är dikt och fantasins improvisationer.”

Monica Nieckels

Formgivare

Ola Billgren föddes 1940 i Köpenhamn men var verksam i Sverige. Billgren var autodidakt och skolades av sina föräldrar, konstnärsparet Hans och Grete Billgren. Billgren arbetade inom genrer som grafik, akvarell, collage, fotografi, film och scenografi. Han var även författare och kulturskribent. Billgren var mycket mångfacetterad i sitt skapande och odlade i sitt konstnärskap relationen mellan konst och verklighet. Under 60-talet tog han steget från abstrakt expressionism till fotografisk realism. Så småningom blev hans målningar ett mellanting mellan det abstrakta och det fotorealistiska, vilket resulterade i romantiska landskap, där han undersökte förhållandet mellan ljuset och färgen. Formerna löstes upp och färgerna reducerades till en monokrom , enfärgad yta, som var rikt bearbetad och varierad. På slutet av 80-talet återgick han till den urbana miljöni stora stadslandskap, ofta målade ur ett högt perspektiv men med samma impressionistiska anslag som i hans landskapsmålningar. Billgrens inflytande på de senaste decenniernas konstliv är mycket stort. Billgren finns representerad på bland annat Musée National d'art Moderne Centre George Pompidou i Paris samt Moderna museet Stockholm.

Läs mer