67
230842
Dick Beer
(1893-1938)

"Komposition"

Signerad Dick Beer och daterad 1918. Pannå 100 x 70 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

60 000 - 80 000 SEK

6 283 - 8 377 EUR

Klubbat pris: 
100 000 SEK
Övrigt

1907 flyttade Dick Beer från sin hemstad London till Sverige. Han började studera vid Althins målarskola och därefter på Konsthögskolan för bl a Gustaf Cederström. Efter studierna i Stockholm reste han till Paris där han kom att influeras starkt av kubismen och de samtida konstnärerna han mötte. 1919 ställdes hans verk ut på en grupputställning på Liljevalchs i Stockholm, kritiken blev stark, hans kubism upplevdes som mörk och tung. De följande åren fram till 1923 tillbringade Dick Beer på resande fot i Frankrike, Spanien och Italien. I mitten på 1920-talet förändrades hans måleri, manéret blev kraftfullare och med större färgverkan – ett paradoxalt pendlande mellan realism och expressionism. I samband med utställningar i Stockholm 1932 och 1936 på Gummesons Konstgalleri blev kritiken mycket mer positiv. Genombrottet och uppskattningen av Dick Beers konst skedde tyvärr först 4 år efter hans död 1942 på minnesutställningen på Svensk-Franska Konstgalleriet. Kritikerna förstod då att Dick Beer varit en av de stora svenska kubisterna och expressionisterna i början av 1900-talet.

Köpinformation