Kan inte nå servern
429
1102514

NORDISK KONSTNÄR, omkring 1620. Flicka med steglitsa

Nordisk konstnär, omkring 1620. flicka med steglitsa.
Nordisk konstnär, omkring 1620. flicka med steglitsa.
Nordisk konstnär, omkring 1620. flicka med steglitsa.
Nordisk konstnär, omkring 1620. flicka med steglitsa.
Nordisk konstnär, omkring 1620. flicka med steglitsa.
Nordisk konstnär, omkring 1620. flicka med steglitsa.
Nordisk konstnär, omkring 1620. flicka med steglitsa.

Duk 90,5 x 67 cm. Samtida ram i barock.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

250 000 - 300 000 SEK

24 062 - 28 874 EUR

Klubbat pris: 
400 000 SEK
Övrig information

Drs. Sabine Craft-Giepmans, expert på porträtt, RKD i Haag anser att konstnären troligtvis är nordisk.

Är det en flicka eller en pojke som avbildas? Modet under denna tid var ganska androgynt och det är ofta svårt att avgöra kön enbart utifrån klädseln. Smycken bar såväl pojkar som flickor. Sammantaget har vi dock utgått från att modellen är en flicka i en ålder av ca 5 år.
I många porträtt av avlidna barn avbildas modellerna som om de fortfarande är i livet. I stället infogades annan symbolik som anspelar på livets förgänglighet.
I auktionens porträtt finns inga tydliga attribut som talar för död och förgänglighet så det är svårt att veta om den avbildade var död eller levande när målningen utfördes.
I Nordiska museets samlingar finns en målning av okänd konstnär föreställande Maria Eleonora af Björneborg utförd omkring 1650. Hon avbildas likt auktionens porträtt stående iförd en kolt och med en steglitsa i handen. Detta porträtt tillkom troligtvis vid hennes bortgång vid fyra års ålder. I detta fall menar man att fågeln, steglitsan, anspelar på den kristna ikonografien och kan ses som ett uttryck för den gudfruktiga flickans själ och uppståndelse till det eviga livet.
Steglitsans fjäderdräkt på huvudet är röd, vilket enligt kristendomen beror på att steglitsan var den fågel som drog ut spikarna ur Jesu händer på korset varvid fågelns huvud färgades rött.
Auktionens modell är klädd i en extremt påkostad dräkt med broderier och smycken. Rött är den dominerande färgen. Rött som färg har stark symbolvärde dels för att rött var en dyr färg att framställa och bara förbehållen de allra mest förmögna samhällsklasserna. I kristen liturgi är rött eldens, blodets och kärlekens färg. Flickans svarta huvudbonad har ålderdomliga drag och är snarare av renässanssnitt.
På flickans vänstra lillfinger bär hon en ring med en röd sten, troligtvis en rubin. Rubinen har också stark symbolik bl a Genom dess färg då rött symboliserar kärlek och Guds barmhärtighet. En rubin bär hon även i halssmycket runt sin hals. Kungakronors framsida smyckades vanligen med en rubin till minne av Kristi lidande och blod.

Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist konst och äldre måleri
+46 (0)739 400 801