Kan inte nå servern
339
1234667

John Bauer

(Sverige, 1882-1918)
Utropspris
500 000 - 600 000 SEK
45 500 - 54 500 EUR
47 600 - 57 100 USD
Klubbat pris
820 000 SEK
Köpinformation
John Bauer
(Sverige, 1882-1918)

"Pojken som aldrig var rädd"

Signerad J.B. Utförd 1912. Akvarell, tusch och blyerts 16 x 19,5 cm.

Proveniens

Ursprungligen i barnläkare Ernst Bauer-Albrechtsons samlingar (samlingsnummer 1, förvärvad 1925); därefter i arv inom familjen.

Utställningar

Kungliga Akademien för de fria konsterna, Stockholm, "John Bauer. Minnesutställning", oktober 1934, kat nr 197.

Litteratur

(red) Cyrus Granér, "Bland Tomtar och Troll. En samling sagor med teckningar av John Bauer", årgång 6, 1912, avbildad helsida i färg på omslaget; Konst i svenska hem, vol. 5, upptagen samt avbildad (under titeln "Pojke på häst omgiven av troll") sid 262 (under samling 410: ”Barnläkare Ernst Bauer-Albrechtson, Sveavägen 112, Stockholm”).

Övrig information

Föreliggande akvarell utgjorde omslagsbild till årgång 6 av den legendariska sagosamlingen "Bland Tomtar och Troll" år 1912.

I "John Bauer. Sagotecknaren" från 1935 omnämner Harald Schiller 1912 års utgåva av "Bland tomtar och troll" enligt följande:

"I denna och följande samlingar står Bauers sagokonst på sin höjdpunkt. Han är här helt egenartad, och, i de yppersta verken, utpräglat svensk. Inga biintressen ha inverkat på bildernas gestaltning. Tanken på dekorativ och monumental konst har ännu icke börjat dominera hans värld. Varje bild har tillkommit uteslutande med tanke på dess illustrativa karaktär. Aldrig har Bauers fantasi gestaltat med sådan friskhet och lätthet som dessa år (1912-1913)".

Det var i och med 1912 års årgång av "Bland tomtar och troll" som John Bauer lämnade lärdomens år bakom sig för att framträda som en färdig mästare. Den gråsvarta lavyrtonen från tidigare ersattes nu av en mer genomgripande kolorit. Samtidigt blev hans konst mera stiliserad samt genomarbetad. Framförallt kan man i dessa motiv se hur konstnärens ivriga studium av naturen burit frukt i Bauers återgivning av exempelvis stenar, klippblock och träd.

Den svenska naturen besjälas genom Bauers behandling och framstår som en mytisk urkraft vars gestaltning ändå bär spår av konstnärens samtid i form av de påtagliga influenserna av japonism samt den nordeuropeiska jugendstilen.

Typiskt för Bauer under den här perioden är också att figurerna avbildas likt skådespelare framför en fond eller en teaterkuliss, vilket ger kompositionerna en känsla av djup.

"Pojken som aldrig var rädd" är ett ypperligt exempel på det ovan anförda och får anses utgöra en av de absoluta höjdpunkterna i John Bauers konstnärskap.

Konstnär

John Bauer föddes 1882 och var en svensk konstnär, främst berömd för sina målningar och illustrationer i de tidiga upplagorna av sagosamlingarna ”Bland tomtar och troll”. Tack vare de magiska bilderna har Bauer med sina prinsessor, troll och jättar haft betydande inflytande över hur vi idag föreställer oss olika väsen och mytomspunna figurer i våra traditionella berättelser och inom nordisk folklore.
Bauer växte upp i Jönköping och stor del av hans konstnärskap kom att inspireras av den småländska, mystiska skogen där troll och andra väsen syns växa fram ur klippblocken. Under studieåren fascinerades han visserligen av det tidiga tyska och italienska måleriet men återvände snart till den svenska sagoskogen. På Konstakademin träffade han sin blivande hustru Esther Ellqvist, som ofta satt modell och var inspirationen till prinsessan Tuvstarr i Bauers verk.
De flesta av Bauers målningar består av akvareller, men det förekom även oljemålningar. Under 1910-talet var Bauer tack vare sina sagomålningar redan en etablerad och folkkär konstnär, när han valde att avsluta sitt uppdrag som sagoillustratör. Hans sista år i livet utforskade han istället andra fantasifulla uttryckssätt som kom att prägla Bauers verk, som till exempel ”De dansande nymferna” och ”Blå Eva”. John Bauers sista stora målning skapades för aulan på Karlskrona flickläroverk år 1917, en oljemålning som föreställer gudinnan Freja där hans hustru Esther satt modell.
Hela familjen Bauer-Ellqvist omkom tragiskt i en båtolycka när ångaren Per Brahe förliste under en höststorm på Vättern den 20 november 1918.

Läs mer