Kan inte nå servern
443A
1240056

Carl Larsson

(Sverige, 1853-1919)
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".
Carl larsson, "stött" / "flicka vid spalier".

"Stött" / "Flicka vid spalier"

Signerad C.L. inom en cirkel och daterad 1911. Akvarell 72 x 51 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

3 000 000 - 3 500 000 SEK

283 019 - 330 189 EUR

Klubbat pris: 
Återrop
Proveniens

Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm; privat samling.

Litteratur

Ulwa Neergaard, "Carl Larsson. Signerat med pensel och penna", 1999, avbildad i färg sid 475 samt upptagen i katalogdelen under år 1911, sid 137, nr 1444.

Övrig information

Carl Larssons akvareller innehåller ofta smått anekdotiska inslag, inte sällan av en humoristisk karaktär, där de avporträtterades personligheter skiner igenom. Detta konstnärliga grepp omgärdar i synnerhet Larssons skildringar av egna eller andras barn. Ett aktuellt exempel på föreliggande auktion, "Important Spring Sale" N:o 625, utgörs av kat nr 402 ("Teaterrekvisita" / "Teaterfunderingar" / "Teatergrubblerier") där Dagmar Grill ser allt annat än glad ut efter en lång sittning för konstnären på bänken i ateljén.

I föreliggande akvarell, "Stött" / "Flicka vid spalier" har konstnären emellertid lämnat ateljén och slagit upp sitt staffli i trädgården utanför ateljébyggnaden på Lilla Hyttnäs.

De två unga flickornas -av den större anar man endast den vänstra sidan på grund av konstnärens djärva beskärning av motivet- identiteter förefaller ha gått förlorade under årens lopp (Ulwa Neergaard omnämner de, kort och gott, som "två små flickor" i sin omfattande verkförteckning över konstnären från år 1999).

Klart och tydligt framstår emellertid den yngre flickans ovilja att posera. Månne kliade det för mycket i de unga benen över att behöva stå blick still i en ljuvlig trädgård som bjöd in till lek och rörelse.

Den himmelskt prunkande trädgårdens skira grönska blommar upp i förgrunden och tar upp en majoritet av bildytan. Flickorna näst intill trängs undan i bakgrunden där de får finna sig i att "spela andra fiolen" intill ateljéns fasad där kraftfulla färgaccenter utgörs av den gröda spaljén vilken spelar effektfullt mot den röda panelen.

Kulörerna är typiska uttryck för det färgsättningsideal som präglade familjens hem där makarna Larsson, såväl interiört som exteriört, ofta utgick från en kraftigt grön och röd färgskala. Forskare samt konsthistoriker har ofta påtalat färgsättningens starka koppling till den engelska Arts and Crafts-rörelsen samt William Moris ”drakblodsröda” kulör. Sundborn-stilen var en briljant syntes av svensk folkkonst kombinerad med idéer som emanerade från den engelska Arts and Crafts-rörelsen, jugendstilen samt japansk konst.

Familjen Larssons hem torde ha varit utan motstycke i Sverige och framförallt framstått som något sällan skådat för de övriga människorna i Sundborn. Ett hem? Absolut! Men samtidigt något av ett sagoslott där exteriörens lekfulla dekor reflekteras i den intilliggande åns vatten. Sådana tankar förefaller emellertid fjärran från den lilla flickan vars truligt trotsiga uppsyn givit kompositionen dess namn.

Köpinformation