Kan inte nå servern
162
1519945

Konvolutet till Alfred Nobels testamente 1895, egenhändigt rubricerat: Testamente /My Will och signerat samt lacksigill

Utropspris
200 000 - 250 000 SEK
17 700 - 22 100 EUR
18 400 - 23 000 USD
Klubbat pris
260 000 SEK
Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Carl Barkman
Stockholm
Carl Barkman
Chefsspecialist Fine Art och antikviteter
+46 (0)708 92 19 71
Konvolutet till Alfred Nobels testamente 1895, egenhändigt rubricerat: Testamente /My Will och signerat samt lacksigill

Vitt kuvert, på framsidan egenhändigt av Alfred Nobel skrivet "Testamente" och därunder "My Will" samt undertecknat "A Nobel". Därtill står: "Härmed intygas att detta är det konvolut hvarur jag, undertecknad Notarius Poblicus, vid dess öppnande den 14 December 1896 framtog aflidne Ingeniören Alfred Bernhard Nobels den 27 November 1895 upprättade testamente, enligt hvad af mig häröfver uppsatt protokoll närmare förmäler" signerat "Ferd. Svensson Not. Publ." samt dennes gummistämpel. Upptill skrivet: "D. N. 287". Baksidan 4 gånger signerat över skarvarna "A Nobel" samt tre lacksigill med "AN", samt "14/12.96 F.S "[Ferd. Svensson]. 12 Höjd 12, längd 19 cm.
Tillsammans med Notarius Publicus signerade och med sigill försedda duplett av protokollet (6 sidor) från 14 december 1896, vilket beskriver öppningstillfället inklusive en då gjord avskrift av testamentet.

Proveniens

Alfred Nobel (1833-1896)
Dåvarande notarien i Stockholms Enskilda Bank Bo Löfgren (1866-1932), i arv till sonen
Gunnar Löfgren (1904-1992),
därefter i arv till nuvarande ägare

Litteratur

Svante Löfgren, artikel i Svenska Dagbladet, under "namn i dag" 14 oktober 1981,

Övrig information

ETT HISTORISKT ÖGONBLICK

Den 14 december 1896 samlades fyra herrar i Stockholms Enskilda banks notariatavdelning i huset på Lilla Nygatan 27. Anledningen var att sedan Alfred Nobel hastigt avlidit i San Remo den 10 december hade inget giltigt testamente hittats, men efter ett oroligt dygns letande hade man hittat mottagningsbeviset från banken. Nu skulle testamentet öppnas så dess innehåll kunde förmedlas ner till de som samlats hos den avlidne i Villa Nobel.
De som möttes på banken var Alfred Nobels brorson Ludvig Nobel, hans systers man Carl Ridderstolpe och notarien vid bankens notariatavdelning Bo Löfgren. Därtill hade man städslat Notarius Publicus Ferdinand Svensson, som var den person som öppnade konvolutet och skrev protokollet över hela öppningsförfarandet, det fick inte kunna råda något tvivel om testamentets äkthet.
Genom det noggranna protokollet kan vi följa öppningsceremonin av detta, kanske att av världens mest berömda och betydelsefulla, testamente. Notarien Löfgern överräckte ett med tre sigill förseglat konvolut, vilket deponerats 14 juli 1896 av Alfred Nobel med informationen att det innehöll hans testamente. Sedan följer en exakt beskrivning av själva konvolutet, att på adresssidan stod skrivet ”D.N: 287 Testamente My Will A.Nobel” och på baksidan ”A.Nobel” 4 gånger över skarvarna samt tre lacksigill ”AN”.
Därefter tar Notarius Publicus och sprättar upp konvolutet, tar fram testamentet, daterat 27 november 1895, och gör en avskrift av testamentets lydelse. Sedan tar han konvolutet, vänder det upp och ner, och skriver på framsidan att detta är konvolutet ur vilket han tog fram testamentet vilket han protokollfört, samt signerar sedan och sätter sin officiella stämpel på. Uppenbarligen gjordes handlingen i två exemplar då auktionens protokoll är märkt ”Duplett”
Avslutningsvis läste notarie Löfgren upp testamentet för att sedan ta tillbaka det, ihop med sitt konvolut, för vidare förvar hos banken. Och Notarius Publicus signerar sina protokoll och sätter sitt lacksigill därpå.
Äktheten på Alfred Nobels testamente kom aldrig att ifrågasättas men väl dess giltighet. Välkänt är alla juridiska turer innan Nobels förordnande om sina priser kom i hamn. Själva testamentet var det centrala, inte dess konvolut eller protokollet om dess innebörd, varför dessa kom att separeras. Testamentet hamnade så småningom i Nobelstiftelsens kassaskåp medan notarie Löfgern kom att behålla konvolutet med protokolldupletten som ett minne av denna, för honom säkert, helt oförglömliga decemberdag. Dessa unika historiska dokument har sedan vårdats av hans arvingar fram till nu.

 Dölj
 Visa mer

Contemporary Art & Design 654

32. Svein Gusrud, fåtöljer, ett par, "Sevilla", Møremøbler, Norge 1990-tal.
Utropspris
12 000 - 15 000 SEK
Budhistorik
Fair warning
9 000
 
SEK
ditt bud
Aktuellt bud:
9 000 SEK