Kan inte nå servern

Brev från August Strindberg

BREV FRÅN AUGUST STRINDBERG
Vi har nöjet att sälja en samling egenhändiga brev, brevkort m.m. från August Strindberg till hans vän Gustav Brand (1857-1953), medicinare från Lund och en av Strindbergs nära vänner sedan slutet av 1890-talet. Materialet spänner över perioden 1898-1910 och många av breven är adresserade till Belgien, där Gustaf Brand praktiserade som läkare från 1898. I några brev försöker Strindberg få Brands hjälp när det gällde att få ”Till Damaskus” översatt till franska. Gustaf Brand ska ha varit Strindbergs förebild för Doktor Borg i romanen ”Götiska rummen” (1904).