Kan inte nå servern

Arne Ödberg – kammarskrivare, kubist och konkretist

Arne Ödberg (1909-1954) var kammarskrivare vid Sveriges Riksbank, men verkade samtidigt som bokillustratör, affischtecknare och konstnär. Arne Ödberg föddes i Bromma 1909. Efter studentexamen och militärtjänstgöring fick han arbete som notarie vid Sveriges Riksbank och stationerades i Visby. På Gotland, 1934, började han också på allvar att ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Han fick uppdraget att illustrera dåvarande radiochefen Valton Johanssons bok om Gotland och Karlsöarna och även reklamaffischer åt Ångfartygs AB (dåvarande Gotlandsfärjan) och även åt Visby stad. Tillsammans med en partner bildade han firman Gotlandsreklam som han fortsatte att driva i 30 år. Arne Ödberg gjorde en konstnärlig studieresa till Frankrike 1938-39. Det är troligt att konstnären då kom i kontakt med rörelsen från kubism mot konkret konst. Begreppet konkret konst anses ha införts av Theo van Doesburg som 1930, tillsammans med Otto G. Carlsund och andra unga konstnärer, bildade gruppen Art Concret i Paris. Konsten skulle var icke föreställande, baserad på en linje, en färg, en yta, helt befriad från sentimentalitet, känsla och naturliga former. Arne Ödbergs måleri omfattar både föreställande kubism och strama helt plangeometrisk konkreta kompositioner.

Arne Ödberg gick bort vid 45 års ålder år 1954. Auktionens samling av målningar är utförda samma år och flera av dem finns upptagna i konstnärens egenhändigt utförda katalog ”Kollektion 1954”.