Kan inte nå servern

Modernismen efter 1945 – En privat samling från efterkrigstiden fram till idag

Svensk konst efter 1945 – en samling förvärvad under ett kvarts sekel.

Andra världskriget kom att innebära en ofrivillig isolering från kontinentens kulturliv för de unga konstnärerna i Sverige. De blev tvungna att för en tid avstå från de närmast obligatoriska
bildningsresorna till Europa. När så gränserna öppnades i mitten av 40–talet fanns ett starkt uppdämt behov av kontakt med den europeiska konstvärlden. Man reste till Paris, London och Rom och kom sedan hem med nya intryck och idéer. En av dessa idéer och riktningar, konkretismen, fördes fram på uppmärksammade utställningar 1945 och 1947. Den skilde sig från 30–talets omdebatterade puristiska Art Concret i det att konsten fortfarande var berättande. De unga svenska konstnärerna som vuxit upp i 30-talets expressionism ville förnya sig, men inte helt släppa kontakten med den natur och tradition de såg omkring sig.

Olle Granath publicerade 1975 en insiktsfull bok med titeln ”Svensk konst efter 1945” vilken omfattar en samling konstkritiska essäer som behandlar tiden 1945–1975.

Auktionens aktuella konstsamling har byggts upp kring några av de konstnärer som upptagits i Granaths bok bland andra Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuterswärd, Eric Grate, Albert Johansson, Lage Lindell, Ulrik Samuelson och Sivert Lindblom. Samlingen har med åren vuxit med betydande inköp av verk av senare generationers konstnärer, däribland Kristina Jansson, Barbro Bäckström, Klara Kristalova och
Kjartan Slettemark.

Intresset för efterkrigskonst, eller post–war art, och samtida konst har ökat starkt på senare år och representerar en eftertraktad tidsperiod på den internationella konstmarknaden. Samlingen, som har skapats med både kunskap och kärlek till konsten, ligger därför absolut rätt i tiden. Totalt omfattar auktionen ett 70–tal verk, i huvudsak måleri kompletterat med skulptur, blandteknik och fotografi. Detta är ett enastående tillfälle att införskaffa verk av både kända och mindre kända konstnärer från denna spännande period.

Visning: Berzelii Park 1, 24–27 mars, öppet kl 11–17
Auktion online: 20–30 mars

Blädderbar pdf-katalog