Värdera enkelt digitalt – vi hämtar

Som en extraservice erbjuder Bukowskis nu kostnadsfri upphämtning inför försäljning online så väl som för slag.

Läs mer och värdera här

Christo – tusenkonstnären

Christo Vladimirov Javacheff föddes i Gabrovo, Bulgarien i en väletablerad och kulturellt intresserad familj. Hans hustru Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009) föddes i Casablanca, Marocko i en fransk militärfamilj. I över 50 år arbetade de båda konstnärerna framgångsrikt tillsammans i det så kallade ”Team Christo”. Deras gigantiska och häpnadsväckande konstprojekt med förpackningar (Wrapping) av stads- och landskapselement har givit dem världsberömmelse. De bemästrade hela den kreativa processen från idé till förverkligande och dokumentation.

Konstnärsparet bosatte sig permanent i New York 1964 och använde staden som utgångspunkt för konstprojekt som tagit dem över så gott som hela världen. Det var samma år som ett av de mest kända projekten, ”Store front”, tog fart och idéerna som omgärdade projektet går som en röd tråd genom hela konstnärskapet. Dels börjar det med något som slås in och där vi som betraktare inte har full insikt i vad det är som finns där vilket skapar en känsla av nyfikenhet. Detta kan vara en lokal, byggnad eller allmän plats – inget är för stort eller för litet för Christo. Innan de olika projekten kunde realiseras i stor skala växte den konstnärliga idéen fram i förberedande skisser, collage, teckningar och skalenliga modeller. Dessa konstverk utförda i Christos ateljé skall betraktas som viktiga steg i den kreativa processen. De har alla ett eget värde och dokumenterar projektets konstnärliga utveckling och gav en möjlighet att finansiera de stora projekten. Föremålen i denna temaauktion är spridda över våra olika kontor och representerar flera olika delar i detta mångsidiga och visionära konstnärskap.

 
16 föremål