Kan inte nå servern

Samiskt hantverk

Traditioner som gått i arv från generation till generation

Duodji är ett sammanslaget begrepp för samisk slöjd och är en viktig del av den samiska kulturen då den har ett starkt symbolvärde för samernas identitet, livsstil och levnadssätt. Det främsta verktyget är händerna och samerna tillverkar allt från redskap till att sy sina egna kläder och i material som funnits att tillgå – rötter, skinn, senor, björknäver och renhorn är förekommande. Att duodji fyller en funktion är den viktigaste faktorn och kniven är än idag det föremål som är det viktigaste redskapet i den samiska vardagen. Traditionerna i hantverket går i arv från generation till generation och präglas av olika samiska mönster och färger. I denna temaauktion finner du en mängd vackra Duodji-föremål – allt från välarbetade knivar till dekorativa flaskor.

 
15 föremål