Kan inte nå servern

Birds by Oiva Toikka

Bukowskis säljer nu en omfattande privatsamling av Oiva Toikkas välkända och uppskattade glasfåglar. Samlingen består av ett femtiotal olika fåglar, var och en med ett eget unikt uttryck, form-och färgtema. Personen som samlade hade ett stort intresse för konsthantverk och glaskonst i synnerhet, framför allt nordisk. Ryggraden i samlingen utgörs emellertid av Oiva Toikkas glasfåglar som personen började samla för drygt 25 år sedan. Samlingen uppvisar en stor bredd och innehåller flera av hans mer kända fåglar. Ett exempel utgör modellen ”Flycatcher” – ”Flugsnappare” som var den första glasfågeln att flyga ut från Nuutajärvi Glasbruk 1972. Samlingens bredd till trots innehåller den inte alla Oiva Toikkas modeller - med åren blev det mer än 300 modeller!

Oiva Toikka föddes 1931 och utbildade sig primärt till keramiker. Sin första anställning hade han på Arabia och han gjorde sig där känd som ”konstnären som går sina egna vägar”. Han fann inspiration till sina verk i den finländska bondekulturens föremål och även i romerska och grekiska antikviteter. Den strama modernismen som dominerade mycket av den nordiska formgivningen under 1900-talet intresserade honom inte alls, han fann den enbart som konstnärligt begränsande.

Oiva Toikka har gjort många olika typer av föremål men glasfåglarna tillhör hans mer kända produktion. Han lär ha börjat arbete med fåglar som modell för att han ansåg att deras former och färger lämpade sig synnerligen väl att översätta till glas. I arbetet med fåglarna fick han också möjlighet att experimentera med färg- och materialkombinationer på ett fantasifullt sätt vilket kommer väl till uttryck i många av modellerna.

 
57 föremål