Lyrisk abstraktion och klassiska former - en privat modern samling


Den abstrakta expressionismen med rötter i New York och den informella konsten i Västeuropa kom att dominera konstriktningarna efter andra världskriget. Åren efter kriget, som i Sverige omnämns som ”de fem magra åren”, uppstod flera parallella konstnärliga grupperingar och stilar där existentialism, spontanism och en personlig expressionism var viktiga utgångspunkter.

I Malmö bildades avantgardegruppen ”Imaginisterna” där bland annat CO Hultén och Max Walter Svanberg hade framträdande roller. Gruppen bröt med den tidigare surrealismen och skapade i en målerisk expressiv och poetisk mångtydig stil, ofta med inslag av natur, kvinnor och erotik.

”Jag kan tänka mig en konst helt utan former”. Orden är konstnären Rune Hagbergs, som tillsammans med bland Eddie Figge, Rune Jansson och Inger Ekdahl under 1950- och 60-talen drogs till den informella och spontana konsten. Denna inriktning, som även omnämns som lyrisk abstraktion, växte fram med Paris som centrum efter 1945. Inom den informella konsten kännetecknades den lyriska abstraktionen av en relativt harmonisk elegans med antydda referenser eller associationer som oftast gick till naturintryck.

Inte sällan blandas den ihop med; eller ses som synonym till den närliggande, samtida tachismen, som också ingår i gruppen informell konst men egentligen betecknar en mer action painting-aktig stil med stänk och fläckar, som namnet antyder.

Dessa ska dock mer ses som beskrivande stilbeteckningar än formella riktningar eller skolor, och hos vissa konstnärer ses båda dessa stilar.

Även den skulpturala konsten följer denna utveckling. De klassiska formerna inspireras under det tidiga 1900-talet av expressionismen och kubismen, ofta med intryck från afrikanska skulpturer, för att senare röra sig mer mot en abstraktion. I Sverige är det konstnärer som till exempel Asmund Arle, Gunnar Nilsson, Eric Grate, Bror Marklund och Liss Eriksson som banar väg för nya uttryckssätt för den tredimensionella formen.

Auktionens samling består av svensk och internationell konst från framför allt 1940, -50 och -60-talen, en konsthistoriskt viktig period som banade vägen för helt nya riktningar inom konsten.

Visning: 22 – 25 september
Bukowskis, Berzelii Park 1, Stockholm
Öppet kl 10.00 – 17.00