Kan inte nå servern

Josef Vohrabal – en lyrisk modernist

Konstnären Josef Vohrabal föddes i den tjeckiska staden Brno 1908 och hans väg till konstnärsskap var inte rakt utstakad utan han var i mångt och mycket en självlärd konstnär. Först i medelåldern tog han examen från konstskolan i Brno för att därefter verka som bildkonstnär. Hans måleri hämtar inspiration från den analytiska kubismen och 1920-talets klassiska moderna strömningar. Motiven kretsar ofta kring kvinnofigurer, musik och musikinstrument. Josef Vohrabal blev även flitigt anlitad av staden Brno där han utförde flera offentliga utsmyckningar, bland annat i biografer och sporthallar I sin senare produktion arbetar Josef Vohrabal mer åt det renodlat abstrakta och auktionens målningar är utsökta exempel på verk från denna period, utförda i ett lite större format och med ett formspråk dominerat av geometriska figurer. Vid denna tid hade han även utvecklat en specifik vaxteknik för att skapa en större lyster och rikare färgnyanser i sina verk. Flera av auktionens målningar är utförda i denna speciella teknik. Josef Vohrabal finns representerad i europeiska privatsamlingar och verk av honom säljs företrädelsevis i Tyskland och Tjeckien.