Kan inte nå servern

James Brown

James Brown (1951-2020) slog igenom på 1980-talet med sina semi-figurativa målningar. Ytan och den taktila känslan i målningarna är en viktig del av hans verk. Det finns i hans konst drag av folkkonst (tribal art) och han inspirerades ofta av litteratur och musik. På 1980- och 90-talet ställde han ut på de bästa gallerierna, bland annat hos Tony Shafrazi i New York, Bruno Bischofberger i Zurich och legendariska Leo Castelli i New York.