Kan inte nå servern

Jan Torsten Ahlstrand Collection - Online

Bukowskis har fått förtroendet att sälja Jan Torsten Ahlstrands Samling och kan presentera flera betydande verk på vårens kommande Modern Art + Design auktion, 10-11 maj. Samlingen i sin helhet innehåller ca 100 verk till ett samlat utrop på ca 3,5-4 MSEK. Den andra delen, ungefär hälften av de 100 verken i samlingen, bjuds nu ut i denna temaauktion online.

Jan Torsten Ahlstrand var en stor kulturpersonlighet som arbetade med och var engagerad i många olika områden ; som akademiker, museiman, författare, kulturjournalist, ciceron mm. För auktionsvärlden kom han framförallt att ha stor betydelse som GAN–kännaren framför andra. Jan Torsten föddes 1938 i Borås. Hans far Torsten var präst och museiman med ett stort konstintresse som gick i arv till sonen. Efter studentexamen 1957 gjorde Jan Torsten militärtjänst i Stockholm och arbetade sedan under sommaren 1958 i Paris för att lära sig franska innan studier i Lund tog vid. Läs hela artikeln