Kan inte nå servern
1299163

Suecia i stående format (2 vol)

Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).
Suecia i stående format (2 vol).

Erik Dahlbergh:

Suecia antiqua et hodierna. 1-3.

[Stockholm c. 1667-1716.] Stående folio. (31 x 19,5 cm.) 354 graverade planscher. Utan extraplanschen ”Templum Ulricae Eleonorae” (1728). Många av planscherna utvikbara eller sammansatta från flera plåtar.

+ Tryckt register på slutet. Första upplagan, [1726]. Folio. 14 sid. Detta exemplar av Suecian överensstämmer med denna förteckning (med planschen över Polhems uppfordringsverk bunden sist i del 2), och torde datera boken till före c. 1756 (tryckåret för andra upplagan av registret) då planschen erhöll en ny numrering och placering.

+ Den ofullbordade och aldrig utgivna texten av Lagerlöf & Hermelin (variant ”a” utan graverade vinjetter m.m.), [Holmiae 1696-1701]. Folio. Allt som trycktes: 1-104, 125-32 sid. Texten fortsätter obehindrat över hoppet i pagineringen.

De tre delarna bundna i två samtida skinnband, hårt nötta och torra. Planscherna huvudsakligen välbevarade, men smärre lagningar & förstärkningar, småfläckar, mörknader, riss och skrynklingar förekommer. Första titelbladet ngt hårt skuret, stora utvikbara stockholmsplanschen 1:13 ngt nött och smutsad, småfläckad samt med några lagningar a tergo, utvikbara uppsalaplanschen 1:56 med en marginallagning som berör en bit av ramlinjen, Ekolsund (1:90) med några lagningar a tergo, Ludgonæs (2:21) med hörnförlust i marginalen, Noorsholm (3:23) med en liten rispa i bilden.

Erik Dahlbergh (1625­1703) lärde under sin tid i Tyskland känna Matthaeus Merian d.y. och inspirerades av dennes storverk "Theatrum Europaeum" att utge något liknande för svenska förhållanden. Han erhöll privilegium på verket 1661, och det graverades sedan under lång tid av ett stort antal huvudsakligen utländska gravörer, som regel efter Dahlberghs teckningar men i några fall efter förlagor av David Klöcker Ehrenstrahl och Elias Brenner. Gravörerna var Nicolas och Adam Perelle, Jean Marot, Jean Le Pautre, F. Campion, Dionysius Padt Brugge, Willem Swidde, Erik Reitz, Martin Mytens, Johannes Van den Aveelen och Samuel von Blesendorf. Plåtarna finns ännu bevarade i Nationalmuseum, och (allt blekare) avdrag har tagits ända in i vår tid.

Den centrala motivkretsen för verkets planscher är Sveriges främsta slott, anläggningar, lämningar och andra byggnader, samt dessutom översiktsplanscher över städer, landskapsvapen och en del porträtt. Första delens planscher återger motiv från Stockholm och Uppland, inkl. Kungl. slottet på sju planscher. Andra delen ägnas åt Södermanland, Västmanland, Dalarna, Närke, Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten, Åland och Lappland. Tredje delen ägnas åt Östergötland, Västergötland, Gotland, Dalsland, Småland, Öland, Skåne och Halland.

Sten G. Lindberg, Swedish Books, 37. Collijn, 1600-talet, sp. 197. Suecia antiqua ägnades nyligen en ambitiös monografi av Börje Magnusson och Jonas Nordin, ”Drömmen om storkmakten. Erik Dahlberghs Sverige” (2015). Den är sprungen ur Kungl. bibliotekets digitalisering av verket, vilket givit mycket ny kunskap. Dahlberghs teckningar finns i Kungl. biblioteket, och utgavs i fyra volymer 1963-70.

.

Följerätt: Nej
Placering:
Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: Mån - Fre 9-17
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: Mån - Fre 9 - 13
+358-9-668 91 10

Kundservice
Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
30 000 SEK
Auktionen är avslutad.