Kan inte nå servern

Gunnar Jonn

Gunnar John Andersson föddes i Malmö 1904. Tidigt i sin konstnärskarriär tog han sig namnet Gunnar Jonn.
Jonn gick på Skånska Målarskolan 1926-1928 och efter det på Kunstakademien i Köpenhamn där han studerade för Prof. Aksel Jörgensen 1932-1936. Han gjorde studieresor till Tyskland, Norge och Jugoslavien på 1930-talet, där många motiv är hämtade. Många av hans motiv är även hämtade i Landskrona och Ven, då han från 1949 till sin död 1963 bodde och verkade i Landskrona. Han tillhörde konstnärsgruppen Aura från 1935 och deltog i deras utställningar i Malmö, Stockholm och Lund. Sin första stora utställning hade Jonn i Rådhuset i Malmö 1933. Kritikerna skrev om en sensationell debututställning och talade om "Uppjagad fantasi som fullkomligt berusat sig på allehanda skräckstämningar och dystra livsgåtor". De dramatiskt uppjagade målningarna från 30-talet hade kanske sitt ursprung i ett brytningsskede i den egna livssituationen.
 
27 föremål