Kan inte nå servern

Bengt Lindström – ett liv i färg

Starka färgkontraster, pastost måleri, förvridna ansikten och figurer med stark utstrålning; det är så man tänker när konstnären Bengt Lindströms namn nämns. När han nådde fram till detta uttrycksätt hade han i bagaget studier i Stockholm, Köpenhamn, Chicago och Paris för bl a Isaac Grünewald, Otte Sköld, André Lothe och Fernand Leger. I kontakten med Cobra-gruppens fria spontana expressiva måleri kring 1950 fick han så möjlighet att utveckla sitt stora intresse för färgernas inneboende kraft. Detta kombinerat med intresset för myter och mytologi, bl a från barndomens samiska kontakter, leder fram till den Bengt Lindström som vi känner. 1954 hade han sin första separatutställning i Sverige och 1958 slog han igenom internationellt efter en utställning på Galerie Breteau i Paris.

Samliga åtta konstverk i denna temaauktion kommer från en och samma privata konstsamling. Några av verken är inköpta av konstnären direkt vid besök i Frankrike, dels i hans ateljé, dels i konstnärens hem. De andra är köpta av personer i konstärens inre krets; samtliga i början av 1990-talet.

Verken är utförda i akryl på papper, av konstnären benämnda gouacher.