Kan inte nå servern

Finska naivister

Naivism hänvisar till en konstinriktning som karaktäriseras av strävan efter spontan enkelhet och uppriktighet. Naivistisk konst är figurativ och berättande med humoristiska drag och naivisterna, som ofta är självlärda konstnärer, försöker undvika konstskolornas traditionella läror, såsom reglerna för perspektiv och proportioner. I Finland blev naivismen känd på 1960- och 1970-talen och intresset ökade speciellt efter en utställning för naivistisk konst på Ateneum år 1972.
I denna auktion presenteras naivistisk konst från 1960—2020-talet av finska konstnärer så som Nikolai Lehto, Pentti Koivikko och Annukka Grönlund.