Kan inte nå servern

Carl Larsson som illustratör – Anna Maria Lenngrens samlade skaldeförsök

Carl Larssons 1880-talsproduktion är till stor del kopplad till bokutgivning. Under 1880-1884 utkom tolv böcker, helt eller delvis illustrerade av Carl Larsson. I denna skara ingick stora verk som Strindbergs ”Svenska folket” och Topelius ”Fältskärns berättelser. Det var Isidor Bonnier (1848-1925) som 1881 tog initiativ till praktutgåvan ”Anna Maria Lenngrens samlade skaldeförsök” och Carl Larsson skriver i ett brev till förläggaren att han är ”fnoskig af glädje” över uppdraget. Praktutgåvan hamnade i boklådorna precis i tid till julen 1884. Det är kanske lite anakronistiskt att tala om ”coffee table books” redan på 1880-talet men denna bok skulle inte ställas in i bokhyllan utan ligga framme på salongsbordet och bläddras i.

Totalt utförde Carl Larsson 134 illustrationer, 15 helsidor och 119 vinjetter till utgåvan. Helsidorna utförde han i akvarell eller som lavyr och vinjetterna i tusch med inslag av täckvitt. Konstnären utför även ett porträtt av författarinnan vid sitt sybord och som modell anlitades Tekla Lindeström (senare gift Nordström) som också kom att arbeta som gravör för utgåvan. Temat med 1700-talets rokokovärld passade Carl Larsson väl då han under denna period utförde flera rokokoinspirerade kompositioner och Lenngren-projektet gjorde att han helt kunde omsluta sig av 1700-talets bild- och idévärld.
Det konstnärliga programmet för Lenngren-utgåvan är rikt och varierande vilket även upplagans reproduktionstekniker är. Detta var en reproduktionsteknisk brytningstid och det första verk där Carl Larsson använder sig av olika typer av teknik för att reproducera sina illustrationer (t.ex. trägravyr, fototypi, ljustryck).

Totalt använder utgåvan omkring 56 trägravörer både i Paris och i Sverige vilket visar på vilken dignitet utgåvan åtnjuter hos både konstnär och förläggare. I det föreliggande katalognumret finns det vissa teckningar med påskrifter där det ges klara instruktioner om hur de skulle reproduceras. I katalognumret finns även två teckningar av ”Farbror Staffan” där Larsson först tecknat en klassiskt vacker man men sedan kompletterat med en äldre mer karikatyriskt återgiven herre med påskriften ”denna måste utgivas istället för den förra som inte är rolig” vilket gör att man kommer nära konstnären och hans arbete.

I brev till Isidor Bonnier framgår det att Larsson erbjöd honom att köpa helsidorna för projektet (akvarellerna) för 50 kr styck om han fick dem tillbaka men förläggaren betalade fullt pris (100 kr) och lät dem hänga i sin våning efter att utgivningsarbetet var klart. För dessa stora akvareller var Carl Larsson väldigt engagerad i att de bör utföras i ljustryck, något som var en ganska ny och kostsam procedur och flera kontakter tas i Sverige, Tyskland och Frankrike. Till slut landar uppdraget i Paris där både förläggare och konstnär är överens om kvalité och pris. 24 juli 1884 skriver Carl Larsson ”Så nu är hela härligheten färdig! I qväll skall jag arrangera stor Skandinavsupning i glädjen!”
 
Skapa ett konto på Bukowskis
  • Kom igång med att köpa och sälja
  • Favoritmarkera föremål
  • Spara dina sökningar
Har du redan ett konto?